Bestuur

Het bestuur van de ISD Bollenstreek beschikt over een algemeen- en een dagelijks bestuur en is een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

Samenstelling Algemeen bestuur

Hillegom: De heer J. van Rijn en de heer A. de Jong
Lisse: Mevrouw J.A.C. Langeveld en de heer J.T.A. van Haaster
Noordwijk: De heer D.T.C. Salman en de heer R. ter Hark
Teylingen: De heer A.L. van Kempen en mevrouw M. Volten
Secretaris: De heer R.J. ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Vergaderdata 2021

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert op de vastgestelde data. Deze vergaderingen vinden plaats bij de ISD aan de Hobahostraat 92 te Lisse. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 16.30 uur.

 • Maandag 29 maart 2021 (gaat niet door)
 • Maandag 28 juni 2021
 • Maandag 1 november 2021 (gaat niet door)
 • Maandag 13 december 2021 (verplaatst naar 23 december 2021)

Vergaderstukken

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienst is aangewezen door en uit het algemeen bestuur.

Samenstelling Dagelijks bestuur

Voorzitter: De heer D.T.C. Salman
Lid/plv. voorzitter: De heer J. van Rijn 
Lid: Mevrouw J.A.C. Langeveld
Lid: De heer A.L. van Kempen
Secretaris: De heer R.J. ‘t Jong, directeur van de ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. U kunt wel de agenda's en verslagen inzien.

Vergaderdata 2021

 • Donderdag 14 januari (gaat niet door)
 • Donderdag 11 februari 
 • Donderdag 11 maart 
 • Donderdag 8 april 
 • Donderdag 6 mei (gaat niet door)
 • Donderdag 3 juni
 • Donderdag 1 juli
 • Donderdag 26 augustus 
 • Donderdag 23 september
 • Donderdag 21 oktober
 • Donderdag 18 november
 • Donderdag 16 december 

Vergaderingen

Hier vindt u de verslagen en agenda's van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek.

Wet dwangsom en beroep

Als de ISD niet op tijd beslist, kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Dit valt onder de Wet dwangsom en beroep die op 1 oktober 2009 is ingegaan.

Bij te laat beslissen kunt u door een aantal stappen te ondernemen, voor elke dag dat de gemeente te laat is, geld krijgen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal €1.442,-.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de Wet dwangsom en beroep: