Vergaderstukken Algemeen bestuur - 12 december 2022

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 12 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda
 • Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2022
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2022
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Begrotingswijziging 2022-II inclusief Halfjaarcijfers 2022
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Opdracht aan ISD voor uitvoering Maatschappelijke zorg
  Ter bespreking/besluitvorming (wordt nagestuurd)
 • Lijst van toezeggingen
  Er staan geen acties open.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

Bijlagen