Disclaimer

De ISD Bollenstreek besteedt grote zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van isdbollenstreek.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
De ISD Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op isdbollenstreek.nl. Op de website kunnen links naar andere instellingen en organisaties zijn opgenomen. De ISD Bollenstreek kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites. De ISD Bollenstreek kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy

De ISD Bollenstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van isdbollenstreek.nl. Informatie over bezoeken aan isdbollenstreek.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen. De naam-, adres- en telefoongegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door de ISD Bollenstreek worden gebruikt.

Gemeentelijke regelgeving

Via isdbollenstreek.nl wordt toegang verleend tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen of beleidsregels. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten via deze website geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de ISD Bollenstreek gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst geldt de gedrukte tekst.