Vergaderstukken Algemeen bestuur - 14 december 2023

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op donderdag 14 december 2023 van 11.30 tot 12.30 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda
 • Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Voorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau
  Ter bespreking/besluitvorming. 
 • Artikel 212 en 213 Gemeentewet
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Lijst van toezeggingen
  Ter bespreking
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

Bijlagen