Vergaderstukken Algemeen bestuur - 23 december 2021

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op 23 december 2021 van 11.00 - 12.00 uur.

Locatie: Via MS Teams

Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering digitaal plaats. Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen? Stuurt u dan vóór 21 december 2021 een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl. Daarna sturen wij u een link voor deze vergadering.

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur 28 juni 2021. Ter bespreking/besluitvorming.
  4. Begrotingswijziging 2021-I inclusief halfjaarcijfers 2021
  5. GR ISD Bollenstreek versie 2022
  6. Vergaderrooster 2022
  7. Lijst van toezeggingen.
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten

Punt 3

Punt 4

Punt 5

Punt 6

Punt 7