Vergaderstukken Algemeen bestuur - 4 juli 2022

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op 4 juli 2022 van 17.00 - 18.00 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
 3. Kennismaking nieuwe leden algemeen bestuur en benoemen dagelijks bestuur en voorzitter en plv. voorzitter (onder voorbehoud)
 4. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 10 maart 2022. Ter bespreking/besluitvorming
 5. Jaarrekening 2021 en bevindingen accountant. Ter bespreking/besluitvorming.
  De accountant is bij dit onderwerp aanwezig
 6. Begroting 2023. Ter bespreking/besluitvorming
 7. Lijst van toezeggingen. Er staan geen acties open.
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag en sluiting

Bijlagen