Vergaderstukken Algemeen Bestuur - 29 juni 2020

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 29 juni 2020 van 16.30 tot 18.00 uur.

Locatie: Raadzaal van de gemeente Lisse, Heereweg 254.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal bezoekersplaatsen beperkt. Wilt u bij dit overleg aanwezig zijn? Stuurt u dan vóór 29 juni 2020 een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl. Daarna sturen wij u een e-mail met een aantal vragen.

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
 3. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2019 Ter bespreking/besluitvorming
 4. Jaarrekening 2019 en bevindingen accountant Ter bespreking/besluitvorming De accountant is bij dit onderwerp aanwezig
 5. Begroting 2021 Ter bespreking/besluitvorming
 6. Reserves ISD Bollenstreek Ter bespreking
 7. Lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek Ter bespreking/besluitvorming
 8. Archiefstukken - Ter bespreking/besluitvorming
 9. Lijst van toezeggingen. Er staan geen acties open.
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten

Punt 3 - Verslag openbare vergadering

Punt 4 - Jaarrekening 2019

Punt 5 - Begroting 2021

Punt 6 - Reserves ISD

Punt 7 - Lidmaatschap

Punt 8 - Archiefstukken