Vergaderstukken Algemeen bestuur - 6 juli 2023

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op donderdag 6 juli 2023 van 16.30 tot 17.30 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda
 • Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 december 2022
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Jaarrekening 2022 en bevindingen accountant
  Ter bespreking/besluitvorming. De accountant is via MS TEAMS bij dit onderwerp aanwezig
 • Begrotingswijziging 2023-I
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Begroting 2024
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Lijst van toezeggingen
  Er staan geen acties open.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

 

Bijlagen