Vergaderstukken Algemeen bestuur - 28 juni 2021

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 28 juni 2021 van 16.30 tot 18.00 uur.

Locatie: Via MS Teams

Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering digitaal plaats. Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen? Stuurt u dan vóór 24 juni 2021 een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl. Daarna sturen wij u een link voor deze vergadering.

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Kennismaking nieuw lid algemeen bestuur de heer J.T.A. van Haaster
  4. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 30 november 2020 Ter bespreking/besluitvorming
  5. Jaarrekening 2020 en bevindingen accountant Ter bespreking/besluitvorming De accountant is bij dit onderwerp aanwezig
  6. Begroting 2022 Ter bespreking/besluitvorming
  7. Lijst van toezeggingen Er staan geen acties open.
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten

Punt 4

Punt 5

Punt 6