Organisatie

Bij de ISD Bollenstreek werken ongeveer 110 mensen. Het verzorgingsgebied van de dienst omvat ongeveer 120.000 inwoners. Ruim 1100 mensen ontvangen een uitkering voor hun levensonderhoud. Wij kennen ongeveer 9.500 mensen die een Wmo-voorziening ontvangen.

De ISD is ingericht met drie afdelingen:

  • Het Klant Contact Centrum (KCC). Hier werken consulenten en administratief medewerkers. Bij het KCC kunt u terecht voor al uw vragen/aanvragen over de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Re-integratie, schulddienstverlening en de Wet inburgering;
  • Het Product Centrum. Hier werken consulenten, administratief medewerkers, medewerkers beleid en kwaliteit. Het Product Centrum behandelt de vragen/aanvragen die niet door het KCC gedaan kunnen worden.
  • De afdeling Bedrijfsondersteuning is verantwoordelijk voor de facilitaire processen van de organisatie.

Naast de drie afdelingen is er een managementteam en een stafafdeling. Onder de stafafdeling valt beleid en juridische zaken, personeel en organisatie, communicatie en secretariële ondersteuning).

ISD Bollenstreek gebouw

Uitgelicht

Volg ons