Vergaderstukken Algemeen bestuur - 14 juli 2022

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op 14 juli 2022 om 9.00 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Kennismaking nieuwe leden algemeen bestuur en benoemen dagelijks bestuur en voorzitter en plv. voorzitter.
  4. Wat verder ter tafel komt
  5. Rondvraag en sluiting