Vergaderstukken Algemeen bestuur - 4 juli 2024

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op donderdag 4 juli 2024 van 11.30 tot 12.30 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

Agendapunten

 • Opening
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda
 • Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2023
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Jaarrekening 2023 en bevindingen accountant
  Ter bespreking/besluitvorming. 
  De accountant is bij dit onderwerp aanwezig.
 • Begroting 2024-I
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Begroting 2025
  Ter bespreking/besluitvorming
 • Lijst van toezeggingen
  Ter bespreking
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting

Bijlagen