Wmo

De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Uw gemeente moet er dus zo goed mogelijk voor zorgen dat er hulp is voor wie hulp nodig heeft en niet in staat is om die hulp zelf te regelen. Uw gemeente heeft bepaalde taken van de Wmo aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Deze taken zijn de verstrekking van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

ISD Bollenstreek voorziet in maatwerk

Bepaalde taken van de Wmo hebben de gemeenten aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Het gaat hier om maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Bij maatwerkvoorzieningen gaat het om:

  • Hulp bij het huishouden
  • Vervoer (collectief en individueel)
  • Woningaanpassingen
  • Rolstoelen
  • Begeleiding (dagbesteding en kortdurend verblijf)

Zoveel mogelijk zelf doen

De ISD Bollenstreek kijkt samen met u naar uw beperkingen. Kunt u zelf oplossingen vinden voor die beperkingen? Bijvoorbeeld door het inschakelen van uw netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.)? Eventueel samen met algemene voorzieningen die in uw omgeving aanwezig zijn. Komen we samen tot de conclusie dat u niet in staat bent uw beperkingen zelf op te lossen, dan kijken we of een maatwerkvoorziening de oplossing biedt.

Eigen bijdrage

Bij gebruik van de Wmo vragen we van u een eigen bijdrage.

Meer informatie

 

Volg ons