Wonen met ondersteuning - beschermd wonen

Voor iedereen is het belangrijk om zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te blijven wonen en functioneren. Wanneer u een psychische of psychosociale problematiek hebt, is dit niet altijd zelfstandig mogelijk. Mogelijk biedt wonen met ondersteuning een oplossing. We kijken hierbij naar uw persoonlijke situatie en welke ondersteuning voor u het beste past en mogelijk is.

Mogelijkheden wonen met ondersteuning

Voor wonen met ondersteuning zijn vier mogelijkheden:

 • Beschermd Thuis
 • Beschermd Wonen light
 • Beschermd Wonen
 • Gespecialiseerd Beschermd Wonen
  Inwoners met een meervoudige complexe problematiek en die zijn aangewezen op specialistische ondersteuning kunnen wij overdragen naar de gemeente Leiden. 
Wie komt er in aanmerking?
 • U bent inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen of Noordwijk
 • U bent minimaal 17,5 jaar oud en niet ouder dan 74 jaar
 • U hebt een psychische of psychosociale problematiek, die officieel is vastgesteld
 • U kunt tijdelijk niet (meer) zelfstandig wonen
 • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp oproepbaar en/of beschikbaar is.
 • U woont (of gaat wonen) in een van de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
Hoe vraagt u wonen met begeleiding of een verlenging aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven wat uw hulpvraag is of dat u een verlenging wenst. Bij een verlenging voor wonen met ondersteuning vragen wij u ook het evaluatieformulier wonen met ondersteuning in te vullen en mee te sturen.

Het meldingsformulier en evaluatieformulier vindt u onderaan deze pagina. U kunt dit formulier downloaden en printen. Daarna kunt u het bij ons inleveren. U kunt dit formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Hoelang duurt uw aanvraag?

Als u in aanmerking komt voor Wonen met ondersteuning, is er vaak niet direct een plaats beschikbaar. Er zijn wachtlijsten. Binnen 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag voor Wonen met ondersteuning. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. U krijgt een bericht als het langer duurt. Een spoedaanvraag is niet mogelijk.

Eigen bijdrage

Voor wonen met begeleiding geldt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld of u zelfstandig huur betaalt of niet. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Zorgaanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening Wonen met ondersteuning:

Iemand anders machtigen?

Wilt u iemand anders machtigen voor de communicatie? De gemachtigde is dan namens u contactpersoon voor de ISD Bollenstreek. U kunt uw machtiging op ieder moment intrekken. Als u samenwoont met uw partner, dan moet uw partner de machtiging ook invullen en ondertekenen. Als uw partner niet meetekent, is er geen geldige machtiging. U vindt het machtigingsformulier op de pagina "contact".

Aanvraagformulier op papier

Wilt u de informatie liever op papier? Download dan het formulier.

Meldingsformulier Wmo

Evaluatieformulier Wonen met Ondersteuning