Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn voorzieningen die mensen met een beperking kunnen helpen om zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Deze mensen ondervinden soms praktische problemen in de woning.

Download het formulier

Door de beperking kan het normale gebruik van de woning zoals het gebruik van bijvoorbeeld het toilet, de badkamer en/of de trap problemen opleveren. De ISD kijkt welke voorzieningen en aanpassingen nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld een aanpassing aan de toiletruimte, de doucheruimte, het plaatsen van een traplift, het ophogen van de oprit en het verwijderen van drempels.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Verhuizen vanuit aangepaste woning

Als u in een aangepaste woning woont en verhuist naar een niet aangepaste woning binnen de ISD-gemeenten, moet u vooraf toestemming vragen aan de ISD Bollenstreek.

 

Wie komt er in aanmerking voor een woonvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook voor thuiswonende gehandicapte kinderen kunnen voorzieningen worden aangevraagd. Als sprake is van uitwonende gehandicapte kinderen, kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

Aanpassen of verhuizen?

Afhankelijk van de hoogte van deze aanpassingen bekijken we of u beter kunt verhuizen naar een aangepaste woning of eenvoudig aan te passen woning. Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor de verhuis- en herinrichtingskosten. Tenzij deze verhuizing op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie als algemeen gebruikelijk wordt gezien.

Eigen bijdrage

Voor woonvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Hoe vraagt u een woonvoorziening aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. U kunt bovenaan deze pagina het meldingsformulier (aanvraagformulier) downloaden en printen waarna u het direct bij ons kunt inleveren.

U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 20,60,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 20,60,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Trapliften en bouwbesluit

Deze informatie is bedoeld om u te informeren over wat erbij komt kijken om een traplift in uw woning te kunnen plaatsen. Er zijn diverse zaken waarmee u rekening moet houden voordat een traplift geplaatst kan worden. In 2023 is het wettelijk bouwbesluit voor woningen gewijzigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat huurwoningen en koopwoningen hieraan moeten voldoen voordat een traplift veilig in uw woning geplaatst kan worden. Reden is dat er onveilige situaties kunnen ontstaan als de woning niet voldoet aan het bouwbesluit.

Wat houdt het wijzigen van het bouwbesluit voor u in?

In het bouwbesluit staat beschreven waaraan een woning wettelijk moet voldoen om veilig te zijn. Er zijn ook verplichtingen gesteld waaraan de trap in uw woning moet voldoen. Zo mag er geen sprake zijn van een open zijde aan de spilzijde van de trap. De spilzijde is de zijde met de smalle traptreden. De woning moet voorzien zijn van een hekwerk met spijlen zodat de spilzijde gesloten is. Ook zijn er situaties waarbij een extra trapleuning geplaatst moet worden om valrisico te verminderen. Op de eerste verdieping is het vereist dat er geen open zijde is bij trap omdat dit onveilige situaties kan opleveren. In deze situatie moet een hekwerk met een leuning geplaatst worden over de breedte van de trap.

Wanneer kan een traplift geplaatst worden?

Tijdens het huisbezoek wordt onderzocht of er aanpassingen nodig zijn aan de trap in uw woning. Als blijkt dat er een aanpassing nodig is wordt u geïnformeerd over welke aanpassing noodzakelijk is om de woning te laten voldoen aan het bouwbesluit. U bent hier zelf verantwoordelijk voor als de woning uw eigendom is. Wanneer de woning niet uw eigendom is kunt u contact opnemen met de verhuurder om uw situatie te bespreken. 

Voor wie zijn de kosten van een woningaanpassing?

De kosten voor het uitvoeren van een woningaanpassing zijn voor de woningeigenaar zelf of de verhuurder. De ISD vergoedt deze kosten niet. U kunt deze aanpassing zelf uitvoeren, met hulp vanuit uw netwerk of uit laten voeren door een timmerman of aannemersbedrijf. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van welke aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Dit is per situatie verschillend.

Nadat u of de verhuurder de trap heeft aangepast zoals vastgelegd is in het bouwbesluit kan er een traplift geplaatst worden. U kunt contact opnemen met uw consulent zodat de leveringsopdracht naar de leverancier verstuurd kan worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.