Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn voorzieningen die mensen met een beperking kunnen helpen om zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Deze mensen ondervinden soms praktische problemen in de woning.

Door de beperking kan het normale gebruik van de woning zoals het gebruik van bijvoorbeeld het toilet, de badkamer en/of de trap problemen opleveren. De ISD kijkt welke voorzieningen en aanpassingen nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld een aanpassing aan de toiletruimte, de doucheruimte, het plaatsen van een traplift, het ophogen van de oprit en het verwijderen van drempels.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Verhuizen vanuit aangepaste woning

Als u in een aangepaste woning woont en verhuist naar een niet aangepaste woning binnen de ISD-gemeenten, moet u vooraf toestemming vragen aan de ISD Bollenstreek.

 

Wie komt er in aanmerking voor een woonvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook voor thuiswonende gehandicapte kinderen kunnen voorzieningen worden aangevraagd. Als sprake is van uitwonende gehandicapte kinderen, kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

Aanpassen of verhuizen?

Afhankelijk van de hoogte van deze aanpassingen bekijken we of u beter kunt verhuizen naar een aangepaste woning of eenvoudig aan te passen woning. Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor de verhuis- en herinrichtingskosten. Tenzij deze verhuizing op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie als algemeen gebruikelijk wordt gezien.

Eigen bijdrage

Voor woonvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Hoe vraagt u een woonvoorziening aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. U kunt onderaan deze pagina het meldingsformulier (aanvraagformulier) downloaden en printen waarna u het direct bij ons kunt inleveren.

U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 19,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Iemand anders machtigen?

Wilt u iemand anders machtigen voor de communicatie? De gemachtigde is dan namens u contactpersoon voor de ISD Bollenstreek. U kunt uw machtiging op ieder moment intrekken. Als u samenwoont met uw partner, dan moet uw partner de machtiging ook invullen en ondertekenen. Als uw partner niet meetekent, is er geen geldige machtiging. U vindt het machtigingsformulier op de pagina "contact".

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Aanvraagformulier op papier

Wilt u de informatie liever op papier? Download dan het formulier. 

Meldingsformulier Wmo