Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u slecht ter been bent, kunt u een rolstoel in bruikleen krijgen. Dan kunt u zich zo goed en zelfstandig mogelijk binnen- en buitenshuis verplaatsen.

Download het formulier

Er zijn zowel handbewogen (duw)rolstoelen als elektrische rolstoelen, maar ook sportrolstoelen (voor de actieve sportbeoefenaar met beperkingen). De rolstoel wordt, indien noodzakelijk, aangepast aan uw persoonlijke belemmeringen en lichaamsbouw.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar moet zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.
 

Wie komt er in aanmerking voor een rolstoel(voorziening)?

Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch-of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij deelname aan het maatschappelijke verkeer of het zelfstandig functioneren. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Eigen bijdrage

Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor accessoires die aan een rolstoel gekoppeld kunnen worden voor bij verplaatsing buitenshuis. Voorbeelden zijn een elektrisch aandrijfsysteem, voorzetwiel, hulpmotor of aankoppelfiets. De consulent van de ISD informeert u vooraf of u voor de gewenste accessoire een eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Hoe vraagt u een rolstoel(voorziening) aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. U vindt bovenaan deze pagina het meldingsformulier (aanvraagformulier) downloaden en printen waarna u het direct bij ons kunt inleveren.

U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 20,60,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 20,60,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.