Hulp bij het huishouden

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem en bent u niet in staat om (al het) huishoudelijke werk zelf te doen? Kan uw familie of (sociaal) netwerk deze taak niet overnemen en zijn er ook geen andere huisgenoten die deze taak (gedeeltelijk) kunnen overnemen? Zijn er ook geen andere oplossingen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

Download het formulier  Ondersteuningsplan Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het huishouden (Hbh) valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulp bij het huishouden is een aanvulling op uw eigen mogelijkheden. Wat u (als gezin) zelf nog kunt, blijft u zelf doen.

HbH - website banner

Hbh - gemeente Hillegom

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hulp kan bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden. Dit zijn werkzaamheden die vallen onder hulp bij het huishouden categorie 1. Soms kunt u ook ondersteuning krijgen bij het verzorgen van uw kinderen, bij het bereiden van maaltijden, bij het doen van uw administratie en kunt u advies krijgen over het voeren van een huishouden. Als meer hulp nodig is dan de huishoudelijke werkzaamheden die onder categorie 1 vallen is sprake van categorie 2 of 3.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

 • U bent inwoner van de gemeente Hillegom.
 • U kunt door een beperking of chronisch psychisch- of psychosociaal probleem niet uw eigen huis schoonhouden en/of uw huishouden regelen. Het maakt niet uit of de oorzaak van korte of langdurige aard is.
 • Er zijn geen andere huisgenoten die het huishouden of een deel van het huishouden van u kunnen overnemen.
 • U woont niet in een instelling zoals een verpleeghuis.
 • U hebt geen Wlz indicatie of kan hier aanspraak opmaken.

Hoe kunt u Hbh aanvragen?

Vanaf 2015 is er een nieuwe werkwijze van de Wmo. Dit houdt in dat u via een meldingsformulier melding maakt van uw ondersteuningsvraag. Dit meldingsformulier kunt u opvragen bij Voor ieder 1 van de gemeente Hillegom. U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de website van de ISD Bollenstreek. 

De ISD neemt zo nodig contact met u op. Naar aanleiding van uw melding doet een consulent een uitgebreid onderzoek. De consulent gaat met u in gesprek om uw knelpunten te bespreken. Zo bereiken we dat oplossingen eerst dichtbij uzelf worden gezocht. Dit kan betekenen dat het indienen van een aanvraag overbodig is. De consulent kan u daar meer over vertellen.

In het gesprek wordt duidelijk wat u nog zelf kunt en waarbij u hulp nodig hebt. De consulent bekijkt samen met u in welke mate ondersteuning nodig is en welke oplossingen mogelijk zijn. Daarbij wordt uw eigen verantwoordelijkheid en uw omgeving meegenomen. Ook komt aan de orde in hoeverre (wettelijke) voorliggende -, algemene -, collectieve – of algemeen gebruikelijke oplossingen geschikt zijn. We houden zo veel mogelijk rekening met uw persoonskenmerken en individuele situatie. Het gesprek dient ervoor om zorgvuldig te komen tot een oplossing op maat. De oplossing hoeft daarbij niet per definitie binnen de Wmo te vallen. Om een gesprek aan te vragen moet u een meldingsformulier indienen. In dit stadium is er nog géén sprake van een aanvraag.

Iemand meenemen

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek (bijvoorbeeld een familielid of kennis). U kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt zoals het Meedenkersnetwerk. Voor Ieder 1 Hillegom kan dit voor u regelen.

Keuzemogelijkheid

De Wmo bepaalt dat u kunt aangeven in welke vorm u de hulp bij het huishouden wilt ontvangen. Uitgangspunt is zorg in natura. Voor een pgb gelden bepaalde voorwaarden.

 • Zorg in natura.
  Dit betekent dat de ISD Bollenstreek de hulp voor u regelt. U hoort dan vanzelf wie u komt helpen en wanneer. De ISD Bollenstreek regelt en betaalt uw hulp. U kunt uw voorkeur voor één zorgaanbieder aangeven.
 • Een persoonsgebonden budget (pgb).
  U kunt hiermee zelf uw hulp inhuren. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden. Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget.

Keuze zorgaanbieders

In het overzicht zorgaanbieders vindt je de actuele lijst van zorgaanbieders.

Eigen bijdrage

Voor de hulp bij het huishouden geldt een eigen bijrage. Lees onderstaand meer over de eigen bijdrage.

Voor welke periode krijgt u de nieuwe zorgaanbieder?

U krijgt de zorgaanbieder voor de duur van uw indicatie.

Wanneer krijgt u bericht op uw verzoek tot ondersteuning?

U krijgt na het indienen van het meldingsformulier binnen acht weken een bericht met een besluit. Het onderzoek mag zes weken duren en de periode waarbinnen wij een besluit nemen twee weken.
Het kan voorkomen dat we deze termijn niet halen, omdat er bijvoorbeeld informatie bij een arts is opgevraagd. In die gevallen krijgt u tijdig bericht van ons dat uw aanvraag niet binnen de termijn afgehandeld kan worden. In geval van spoed wordt uw melding direct behandeld en wordt over de toegekende hulp binnen 24 uur besloten en wordt de hulp ingezet.

Heeft de ISD uw melding niet binnen 8 weken in behandeling genomen en hebt u wel dringend en op korte termijn de ondersteuning nodig? Dan kunt u ons in gebreke stellen. U kunt dat doen via het formulier Wet dwangsom.

Niet eens met de beschikking

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met de beschikking van de ISD. In de beschikking staat welke hulp u krijgt. In deze beschikking staat ook hoe u een bezwaar kunt indienen.

Ontevreden over de geleverde hulp bij het huishouden

U kunt een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben. Hebt u de klachtenprocedure doorlopen en komt u er samen niet uit? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek.

Hbh - gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hulp kan bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden. Dit zijn werkzaamheden die vallen onder hulp bij het huishouden categorie 1 ‘een schoon en leefbaar huis’. Soms kunt u ook ondersteuning krijgen bij de verzorging van uw kinderen, bij het bereiden van maaltijden, bij het doen van uw administratie of kunt u advies krijgen over het voeren van een huishouden.
Als meer hulp nodig is dan de huishoudelijke werkzaamheden die onder categorie 1 vallen is sprake van categorie 2 of 3.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

 • U bent inwoner van de gemeenten Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • U kunt door een beperking of chronisch psychisch- of psychosociaal probleem niet uw eigen huis schoonhouden en/of uw huishouden regelen. Het maakt niet uit of de oorzaak van korte of langdurige aard is.
 • Er zijn geen andere huisgenoten die het huishouden of een deel van het huishouden van u kunnen overnemen. U woont niet in een instelling zoals een verpleeghuis.
 • U hebt geen Wlz indicatie of kan hier aanspraak opmaken.

Hoe aanvragen?

Vanaf 2015 is er een nieuwe werkwijze van de Wmo. Dit houdt in dat u via een meldingsformulier melding maakt van uw ondersteuningsvraag. Dit meldingsformulier kunt u opvragen bij Voor ieder 1 van uw gemeente of de ISD.U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de website van de ISD Bollenstreek.

De ISD neemt zo nodig contact met u op. Naar aanleiding van uw melding doet een consulent een uitgebreid onderzoek. De consulent gaat met u in gesprek om uw knelpunten te bespreken. Zo bereiken we dat oplossingen eerst dichtbij uzelf worden gezocht. Dit kan betekenen dat het indienen van een aanvraag overbodig is. De consulent kan u daar meer over vertellen.

In het gesprek wordt duidelijk wat u nog zelf kunt en waarbij u hulp nodig hebt. De consulent bekijkt samen met u in welke mate ondersteuning nodig is en welke oplossingen mogelijk zijn. Daarbij wordt uw eigen verantwoordelijkheid en uw omgeving meegenomen.

Ook komt aan de orde in hoeverre (wettelijke) voorliggende -, algemene -, collectieve – of algemeen gebruikelijke oplossingen geschikt zijn. Er wordt zoveel mogelijk met uw persoonskenmerken en individuele situatie rekening gehouden. Het gesprek dient ervoor om zorgvuldig te komen tot een oplossing op maat. De oplossing hoeft daarbij niet altijd binnen de Wmo te vallen. Om een gesprek aan te vragen moet u een meldingsformulier indienen. In dit stadium is er nog géén sprake van een aanvraag.

Heeft de ISD uw melding niet binnen 8 weken in behandeling genomen en hebt u wel dringend en op korte termijn de ondersteuning nodig? Dan kunt u ons in gebreke stellen. U kunt dat doen via het formulier Wet dwangsom.

Iemand meenemen

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek (bijvoorbeeld een familielid of kennis). U kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt zoals het Meedenkersnetwerk. Voor Ieder 1 in uw gemeente kan dit voor u regelen.

Keuzemogelijkheid

De Wmo bepaalt dat u kunt aangeven in welke vorm u de hulp bij het huishouden wilt ontvangen. Uitgangspunt is zorg in natura. Voor een persoonsgebonden budget (pgb) gelden bepaalde voorwaarden.

 • Zorg in natura
  Dit betekent dat de ISD Bollenstreek de hulp voor u regelt. U hoort dan vanzelf wie u komt helpen en wanneer. U kunt uw voorkeur voor één zorgaanbieder aangeven.
 • Een pgb
  U kunt hiermee zelf uw hulp inhuren. Aan een persoonsgebonden budget zijn wel voorwaarden verbonden. Meer informatie vindt op de pagina Persoonsgebonden budget.

Schoon en leefbaar huis

Als u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden categorie 1 ‘een schoon en leefbaar huis’ krijgt u een indicatie waarin de taken en frequenties zijn genoemd van de hulp die overgenomen wordt. U krijgt geen indicatie in uren, het gaat om de resultaten van de hulp bij het huishouden. Wat er moet gebeuren is voor iedereen anders. 

Wat is ‘een schoon en leefbaar huis’?

Schoon en leefbaar betekent dat:

 • de ruimten schoon en opgeruimd zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen.
 • uw huis regelmatig wordt schoongemaakt. Niet alle vertrekken worden wekelijks schoongemaakt en niet alle taken worden wekelijks uitgevoerd.
 • u kunt beschikken over schone en draagbare kleding voor alledag.

Het resultaat is dat u een schone woonkamer, keuken, sanitaire ruimte(n), in gebruik zijnde slaapkamer(s), gang/trap en/of schone kleding hebt. Uw persoonlijke situatie staat hierbij centraal. U bespreekt met de ISD consulent wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving kan doen en welke andere oplossingen er mogelijk zijn. Samen bespreekt u bij welke werkzaamheden u hulp nodig hebt. En hoe vaak die werkzaamheden moeten gebeuren. De ISD maakt gebruik van het HHM Normenkader. De werkzaamheden komen in de beschikking (= toekenningsbrief) van de ISD te staan. Op basis van de beschikking maakt u samen met uw zorgaanbieder een plan. Een plan betekent dat op papier staat welke taken uw hulp uitvoert en wanneer. 

Welke taken vallen onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

De taken voor ‘een schoon en leefbaar huis’ zijn verdeeld in:

Module 1 - schoon en leefbaar huis:

Taken en activiteiten

 • Afnemen nat en droog
 • Stofzuigen en dweilen
 • Ramen en gordijnen
 • Bed verschonen
 • Keuken schoonmaken
 • Sanitair schoonmaken
 • Opruimen

Afbakening
Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen buiten, tuin, balkon, schuur, stoep, etc.) maken geen onderdeel uit van de module. Ook de zolder valt niet onder deze module.

Module 2 - Wasverzorging:

Taken en activiteiten

 • Wasgoed sorteren
 • Behandelen van vlekken
 • Was in de wasmachine stoppen, aanzetten en leeghalen
 • Sorteren naar droger of waslijn
 • Was in de droger stoppen, aanzetten en leeghalen
 • Was ophangen, afhalen en opvouwen
 • Was opbergen
 • Was strijken (Bij uitzondering en bij voorkeur tijdelijk totdat strijkvrije kleding is aangeschaft)  

Afbakening

 • Er worden geen lakens, theedoeken, zakdoeken en ondergoed etc. gestreken.
 • Er wordt uitgegaan van een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de keuze van kleding, die in principe niet hoeft te worden gestreken.

In principe worden de taken 1 per week uitgevoerd. Hier gelden enkele uitzonderen zoals bijvoorbeeld dweilen en het bed verschonen (1 keer per 2 weken). Daarnaast zijn er taken die een paar keer per jaar worden uitgevoerd. Zoals de keukenkastjes schoonmaken of de ramen wassen. De precieze frequenties kunt u in uw beschikking in de bijlage terugvinden.

Welke taken vallen niet onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

 • het verzorgen van planten en huisdieren 
 • het schoonmaken van de ramen aan de buitenzijde
 • het verzorgen van het balkon/tuin 
 • het doen van boodschappen
 • het klaarmaken van maaltijden
 • het strijken van lakens, theedoeken, zakdoeken, ondergoed, etc.
 • het samen doen van leuke dingen zoals wandelen, thee drinken, etc.

Waar kunt u terecht voor taken die niet vallen onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

Hebt u behoefte aan hulp voor taken die niet onder ‘een schoon en leefbaar huis’ vallen? Er zijn particuliere organisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersverenigingen waar u naar toe kunt voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld een klussen- of boodschappendienst of een buurtkamer waar gezellige activiteiten worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente. U kunt ook langsgaan bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. 

Keuze zorgaanbieders

In het overzicht zorgaanbieders vindt je de actuele lijst van zorgaanbieders.

Eigen bijdrage

Voor de hulp bij het huishouden geldt een eigen bijrage. Lees onderstaand meer over de eigen bijdrage.

Voor welke periode krijgt u de nieuwe zorgaanbieder?

U krijgt de zorgaanbieder voor de duur van uw indicatie.

Andere afspraken maken met uw zorgaanbieder

U mag in overleg met uw zorgaanbieder andere afspraken maken dan zijn afgesproken in de beschikking. De wijzigingen moeten in het plan staan. Uw hulp mag alleen taken uitvoeren die onder de hulp bij het huishouden vallen en in het plan staan. Wilt u een taak vaker uitgevoerd hebben, dan kan een andere taak minder vaak uitgevoerd worden. Dit is maatwerk tussen u en uw zorgaanbieder.

Persoonlijke omstandigheden uitgangspunt

De hulp bij het huishouden die u krijgt is gebaseerd op uw persoonlijke situatie. De consulent bespreekt met u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden zijn om uw naasten te betrekken of gebruik te maken van bijvoorbeeld vrijwilligers. Ook andere omstandigheden zoals bijvoorbeeld het hebben van een (medisch aantoonbare) allergie voor huisstofmijt neemt de consulent mee in de beoordeling. Dit geldt niet voor persoonlijke omstandigheden die uw eigen keuze zijn, zoals het hebben van (veel) huisdieren.

Niet eens met de beschikking

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met de beschikking van de ISD. In de beschikking staat welke hulp u krijgt. In deze beschikking staat ook hoe u een bezwaar kunt indienen.

Ontevreden over de geleverde hulp bij het huishouden

U kunt een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben. Hebt u de klachtenprocedure doorlopen en komt u er samen niet uit? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek.

Eigen bijdrage

Voor de hulp bij het huishouden moet u een eigen bijdrage betalen van maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dat betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Overzicht zorgaanbieders

De ISD heeft met een aantal zorgaanbieders een raamovereenkomst gesloten. Per gemeente kunt u uw voorkeur aangeven en van welke zorgaanbieder u hulp wilt hebben.

Hillegom

 • ActiVite
 • Alfa & Zorg
 • Centrum Zorg & Welzijn
 • Groenoord Zorgt
 • Hozo
 • Miep
 • Thuiszorg INIS
 • Thuiszorg Mathilda
 • TZorg
 • We Take Care
 • Zorg & Plezier 

Lisse

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Buurtdiensten
 • Centrum Zorg & Welzijn
 • DSV
 • Groenoord Zorgt
 • Miep
 • Thuiszorg Inis
 • Thuiszorg Matilda
 • TZorg
 • We Take Care
 • Zorg en Plezier
 • Geen voorkeur

Noordwijk

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Centrum Zorg & Welzijn
 • Groenoord Zorgt
 • Miep
 • Thuiszorg Inis
 • Thuiszorg Matilda
 • TZorg
 • We Take Care
 • Zorg en Plezier
 • Geen voorkeur

Teylingen

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Centrum Zorg & Welzijn
 • Groenoord Zorgt
 • Miep
 • Thuiszorg Inis
 • Thuiszorg Matilda
 • TZorg
 • We Take Care
 • Zorg en Plezier
 • Geen voorkeur
Wijzingen doorgeven

Hebt u al hulp bij het houden en wilt u in natura naar pgb of andersom wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier Wmo hulp bij het huishouden in.

Wijzigingsformulier Wmo hulp bij het huishouden