Hulp bij het huishouden

Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt, kunt u problemen hebben bij het voeren van een huishouding. Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk.

 Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hulp kan bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden. Soms kunt u ook ondersteuning krijgen bij de verzorging van uw kinderen, bij het koken, of bij het doen van uw administratie. U kunt ook advies krijgen over het voeren van uw huishouden.

De uitvoering van de hulp bij het huishouden is voor inwoners van de gemeente Hillegom anders dan voor de inwoners van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Verder vergoedt de zorgverzekeraar de thuiszorg. Dat is persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 19,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 
 

Hebt u hulp bij het huishouden nodig?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. Dit meldingsformulier vindt u op onze website onder formulieren en kunt u direct bij ons inleveren. U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

U krijgt na het indienen van het meldingsformulier binnen 8 weken een bericht met een besluit. Het onderzoek mag 6 weken duren en de periode waarbinnen wij een besluit nemen 2 weken. Het kan voorkomen dat deze termijn niet wordt gehaald, omdat er bijvoorbeeld informatie bij een arts is opgevraagd. In die gevallen krijgt u tijdig bericht van ons dat uw aanvraag nog niet afgehandeld kan worden. Omdat de meeste aanvragen hulp bij het huishouden relatief eenvoudig zijn af te handelen, proberen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de zorgaanbieder binnen 48 uur nadat u bent aangemeld bij u hulp gaat verlenen.

Heeft de ISD uw melding niet binnen 8 weken in behandeling genomen en hebt u wel dringend en op korte termijn de ondersteuning nodig? Dan kunt u ons in gebreke stellen. U kunt dat doen via het formulier Wet dwangsom.

Spoedprocedures

Het kan voorkomen dat u direct zorg nodig hebt (spoedzorg). Bijvoorbeeld: U kunt alleen uit het ziekenhuis worden ontslagen als er thuis hulp bij het huishouden, begeleiding of een voorziening is geregeld. Als een dergelijke situatie van toepassing is, dan moet u binnen 24 uur zorg (Hulp bij het huishouden en/of begeleiding) en/of binnen 24 uur een passing voor een voorziening krijgen zonder dat u moet wachten op een indicatie. Binnen 14 dagen stelt de ISD Bollenstreek de indicatie dan alsnog vast.

Wie komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden?

Alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie.

Wanneer krijgt u geen hulp bij het huishouden?

U krijgt geen hulp bij het huishouden als er in uw gezin één of meer personen of huisgenoten aanwezig zijn die in staat zijn om al het huishoudelijk werk te verrichten.

Voorwaarden

Voor alle aanvragen hulp bij het huishouden geldt dat sprake moet zijn van:

 • een noodzaak voor een voorziening op grond van een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem;
 • een doeltreffende, doelmatige en klantgerichte voorziening. Dit noemen we goedkoopst adequaat.

Ouderen die in een instelling zoals een verpleeghuis wonen of een Wlz indicatie hebben kunnen geen hulp bij het huishouden aanvragen.

Verschillen per gemeente

De uitvoering van de hulp bij het huishouden is voor inwoners van de gemeente Hilelgom anders dan voor de inwoners van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen:

Schoon en leefbaar huis

Bij ‘een schoon en leefbaar huis’ gelden bij de hulp bij het huishouden afspraken over het resultaat. De werkwijze ‘een schoon en leefbaar huis’ geldt voor inwoners van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hulp kan bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden. Dit zijn werkzaamheden die vallen onder hulp bij het huishouden categorie 1 ('een schoon en leefbaar huis').

Soms kunt u ook ondersteuning krijgen bij de opvoeding van kinderen, bij het bereiden van maaltijden, bij het doen van uw administratie of kunt u advies krijgen over het voeren van een huishouden.

Als meer hulp nodig is dan de huishoudelijke werkzaamheden die onder categorie 1 vallen is sprake van categorie 2 of 3.

Als u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden categorie 1, dan geldt voor nieuwe klanten vanaf 1 oktober 2016 de werkwijze ‘een schoon en leefbaar huis’. Voor bestaande klanten van Noordwijk geldt ‘een schoon en leefbaar huis’ vanaf 1 januari 2017 en voor bestaande klanten van Lisse en Teylingen vanaf 1 april 2017. Bij een ’schoon en leefbaar huis’ is de hulp bij het huishouden niet in uren uitgedrukt, maar gaat het om de resultaten van de hulp bij het huishouden. Wat er moet gebeuren is voor iedereen anders.

Wat is ‘een schoon en leefbaar huis’?

Schoon en leefbaar betekent dat:

 • de ruimten schoon en opgeruimd zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen.
 • uw huis regelmatig wordt schoongemaakt. Niet alle vertrekken worden wekelijks schoongemaakt en niet alle taken worden wekelijks uitgevoerd.
 • u kunt beschikken over schone en draagbare kleding voor alledag.

Het resultaat is dat u een schone woonkamer, keuken, sanitaire ruimte(n), in gebruik zijnde slaapkamer(s), gang/trap en/of schone kleding hebt. Uw persoonlijke situatie staat hierbij centraal. U bespreekt met de ISD consulent wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving kan doen en welke andere oplossingen er mogelijk zijn. Samen bespreekt u bij welke werkzaamheden u hulp nodig hebt. En hoe vaak die werkzaamheden moeten gebeuren. De ISD maakt gebruik van de onafhankelijke richtlijnen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De werkzaamheden komen in de beschikking (=toekenningsbrief) van de ISD te staan. Op basis van de beschikking maakt u samen met uw zorgaanbieder een plan. Een plan betekent dat op papier staat welke taken uw hulp uitvoert en wanneer.

Bij een ’schoon en leefbaar huis’ is de hulp bij het huishouden niet in uren uitgedrukt, maar gaat het om de resultaten van de hulp bij het huishouden. Wat er moet gebeuren is voor iedereen anders.

Welke taken vallen onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

De taken voor ‘een schoon en leefbaar huis’ zijn verdeeld in:

 • Lichte huishoudelijke taken (afwassen, opruimen, stof afnemen en bedden opmaken)
 • Zware huishoudelijke taken (stofzuigen, schrobben, dweilen, soppen van sanitair en keuken, ramen lappen (binnen), bedden verschonen, opruimen huishoudelijk afval)
 • Beschikken over schone en draagbare kleding (Wassen, drogen en strijken van kleding. Hierbij is het normaal dat de hulp gebruik kan maken van moderne hulpmiddelen zoals een wasmachine en een droger. Deze zijn algemeen gebruikelijk)

De taken zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen per persoon verschillen.

Welke taken vallen niet onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

 • het verzorgen van planten en huisdieren
 • het schoonmaken van de ramen aan de buitenzijde
 • het verzorgen van het balkon/tuin
 • het doen van boodschappen
 • het klaarmaken van maaltijden
 • het strijken van lakens, theedoeken, zakdoeken, ondergoed, etc.
 • het samen doen van leuke dingen zoals wandelen, thee drinken, etc.

Waar kunt u terecht voor taken die niet vallen onder ‘een schoon en leefbaar huis’?

Hebt u behoefte aan hulp voor taken die niet onder ‘een schoon en leefbaar huis’ vallen? Er zijn particuliere organisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersverenigingen waar u naar toe kunt voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld een klussen- of boodschappendienst of een buurtkamer waar gezellige activiteiten worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente. U kunt ook langsgaan bij het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook in onze folders en de informatiekaart.

Zorgaanbieders

De ISD heeft met een aantal zorgaanbieders een raamovereenkomst gesloten. Per gemeente kunt u uw voorkeur aangeven en van welke zorgaanbieder u hulp wilt hebben.

Hillegom

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Allerzorg/Zorgassist
 • Groenoord Zorgt
 • Hozo
 • Thuiszorg Matilda
 • Zorg en Plezier
 • We Take Care

Lisse

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Allerzorg/Zorgassist
 • DSV
 • Groenoord Zorgt
 • Thuiszorg Matilda
 • Zorg en Plezier
 • We Take Care

Noordwijk

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Allerzorg/Zorgassist
 • Groenoord Zorgt
 • Thuiszorg Matilda
 • Zorg en Plezier
 • We Take Care

Teylingen

 • Activite
 • Alfa en Zorg
 • Allerzorg/Zorgassist
 • Groenoord Zorgt
 • Thuiszorg Matilda
 • Zorg en Plezier
 • We Take Care

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hulp bij het huishouden? Neem dan contact op met de ISD Bollenstreek.