Gehandicaptenparkeerkaart

De ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen de aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart uit.

Als u een handicap hebt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De GPK is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar geldig. De duur is afhankelijk van uw medische indicatie. De GPK is persoonsgebonden en geldt in de hele Europese Unie.

Wanneer komt u in aanmerking voor een GPK?
 • U bent inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (tenminste 6 maanden).
 • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, niet meer dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig lopen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • Voor de passagierskaart geldt als extra voorwaarde dat u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert
Hoe dient u ee​​​​​n aanvraag in?

Aanvraag in coronatijd
Door het coronavirus is tijdelijk de werkwijze van de GPK aanvraag aangepast. U dient via het aanvraagformulier bij ons de GPK aan. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en sturen de gegevens door naar uw gemeente. Als de GPK wordt toegekend komen wij, in verband met sluiting van het gemeentehuis, uw GPK thuis afleveren. Uw gemeente zal achteraf de betaling met u regelen.
Dit geldt voor de gemeenten: Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Via het aanvraagformulier dient u een aanvraag in. U kunt dit formulier ook ophalen en inleveren bij het Lokaal loket/Zorgloket van uw gemeente. Voordat uw aanvraag door de ISD Bollenstreek in behandeling wordt genomen moet u eerst de kosten betalen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

Voor Noordwijk kunt u het aanvraagformulier ophalen bij het Klantcontactcentrum. Het ingevulde formulier kunt u bij het Lokaal Loket inleveren. U kunt de kosten ook betalen bij het Lokaal Loket.

Wat hebben we van u nodig?

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier met één recente pasfoto
 • Uw geldig legitimatiebewijs
 • Uw geldig rijbewijs bij de aanvraag voor een bestuurderskaart
 • Uw oude GPK voor een wijziging of verlenging.

Procedure

Na het indienen van de aanvraag wordt indien nodig een medisch onderzoek gedaan. Dit kan een aantal weken duren. Aan de hand van het medisch advies blijkt of u voor een GPK in aanmerking komt. De kosten die u hebt betaald zijn voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Krijgt u de GPK niet, dan worden de kosten niet aan u terugbetaald. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u een bezwaar indienen.

Kosten GPK

Direct bij het inleveren van uw aanvraag betaalt u bij de afdeling Burgerzaken een bedrag. Dit bedrag is per gemeente verschillend. De actuele bedragen vindt u in de folders op de folderpagina.

Soorten GPK-kaarten

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart (B)
 • Passagierskaart (P)
 • Instellingenkaart

Een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart is mogelijk.

Bestuurderskaart (B)

U kunt deze kaart aanvragen als u zelf rijdt en u met of zonder het gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan honderd meter kunt lopen. Dat moet minstens een halfjaar zo zijn. De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B.

Passagierskaart (P)

U kunt deze kaart aanvragen als u met een ander meerijdt en u met of zonder het gebruik van hulpmiddelen (stok, krukken of rollator) niet meer dan honderd meter kunt lopen. U hebt continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet tenminste een halfjaar lang zo zijn. De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P.

Instellingenkaart

Een instellingenkaart is bedoeld voor instellingen, die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap te vervoeren

Waar mag u parkeren met een GPK?

U mag als houder van een gehandicaptenparkeerkaart, als de gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar voor de voorruit ligt, parkeren op de onderstaande parkeergelegenheden:

 • Op iedere openbare parkeerplaats
   
 • Op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
   
 • In een parkeerschijfzone
   
 • Buiten de aangegeven parkeervakken op woonerven voor maximaal drie uur
   
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maar niet op plaatsen waar een stopverbod geldt). Hiervoor moet u een parkeerschijf gebruiken en mag u maximaal drie uur parkeren
   
 • In het buitenland gelden andere regels. Informatie vindt u op de site van de ANWB. Kies daar het land dat u wilt bezoeken
Veelgestelde vragen
Waar en wanneer kunt u de gehandicaptenparkeerkaart ophalen?

U ontvangt van de ISD een brief waarin staat of u wel/niet in aanmerking komt en waar en wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen. De tijd tussen de aanvraag en de afgifte van de GPK is ongeveer 8 weken.

Hoe lang is een gehandicaptenkaart geldig?

Een gehandicaptenparkeerkaart is in principe 5 jaar geldig. Daarna kunt u om verlenging vragen. Hiervoor dient u opnieuw een aanvraag te doen. Soms wordt een GPK op medische indicatie voor één jaar gegeven. Na die periode kunt u een verlenging aanvragen.

Inleveren van uw gehandicaptenkaart

Wordt uw rijbewijs om medische redenen niet meer verlengd, dan moet u uw gehandicaptenparkeerkaart B (bestuurderskaart) inleveren. Bij overlijden moet de GPK van de bestuurder en/of de passagier ingeleverd worden.

Verlies van uw gehandicaptenkaart

Bij verlies kunt u een duplicaatkaart aanvragen. Hiervoor betaalt u :

 • Inwoners van Hillegom € 34,-
 • Inwoners van Lisse € 32,50
 • Inwoners van Noordwijk (dorpskern Noordwijk) € 30,70
 • Inwoners van Noordwijk (dorpskernen Noordwijkerhout/De Zilk) € 30,30
 • Inwoners van Teylingen € 32,50
Een eigen gehandicaptenparkeerplaats

Als u problemen ondervindt bij het parkeren vlakbij uw woning kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Verkeer van uw gemeente. Voor Noordwijk kunt u terecht bij het Klantcontaxctcentrum van de gemeente.

Hardheidsclausule

Als u niet voldoet aan de voorwaarden en u wenst toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen, kunt u bij uw gemeente een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit kunt u doen als u op grond van een aandoening of gebrek, aantoonbare ernstige beperkingen hebt die het hebben van een GPK rechtvaardigt. Hiervoor is een medische keuring verplicht.