Gehandicaptenparkeerkaart

De ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen de aanvragen en verlengingen voor de gehandicaptenparkeerkaart uit.

Download het formulier

Als u een handicap hebt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De GPK is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar geldig. De duur is afhankelijk van uw medische indicatie. De GPK is persoonsgebonden en geldt in de hele Europese Unie.

Soorten GPK-kaarten

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart (B)
 • Passagierskaart (P)
 • Instellingenkaart

Een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart is mogelijk.

Bestuurderskaart (B)

U kunt deze kaart aanvragen als u zelf rijdt en u met of zonder het gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan honderd meter kunt lopen. Dat moet minstens een halfjaar zo zijn. De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B.

Passagierskaart (P)

U kunt deze kaart aanvragen als u met een ander meerijdt en u met of zonder het gebruik van hulpmiddelen (stok, krukken of rollator) niet meer dan honderd meter kunt lopen. U hebt continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet tenminste een halfjaar lang zo zijn. De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P.

Instellingenkaart

Een instellingenkaart is bedoeld voor instellingen, die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap te vervoeren

Wanneer komt u in aanmerking voor een GPK?
 • U bent inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (tenminste 6 maanden).
 • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, niet meer dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig lopen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • Voor de passagierskaart geldt als extra voorwaarde dat u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert
Hoe dient u ee​​​​​n aanvraag/verlenging in?

Via het aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen of een verlenging aanvragen. U kunt dit formulier bovenaan deze pagina downloaden of ophalen en inleveren bij Voor Ieder 1 van uw gemeente.

Wat hebben we van u nodig?

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier met één recente pasfoto
 • Uw geldig legitimatiebewijs
 • Uw geldig rijbewijs bij de aanvraag voor een bestuurderskaart
 • Uw oude GPK voor een wijziging of verlenging.

Procedure

Na het indienen van de aanvraag wordt indien nodig een medisch onderzoek gedaan. Dit kan een aantal weken duren. Aan de hand van het medisch advies blijkt of u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt. De kosten die u betaalt zijn voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dit zijn de legeskosten. Krijgt u de gehandicaptenparkeerkaart niet, dan worden de kosten niet aan u terugbetaald. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u een bezwaar indienen.

Heeft de ISD uw melding niet binnen 8 weken in behandeling genomen en hebt u wel dringend en op korte termijn de ondersteuning nodig? Dan kunt u ons in gebreke stellen. U kunt dat doen via het formulier Wet dwangsom.

Kosten GPK per gemeente

Voor het betalen van de legeskosten ontvangt u een factuur van de gemeente. De bedragen voor 2024 zijn:

Gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen (2024)

Aanvraag met medisch onderzoek € 181,80
Verlenging € 75,00
Instelling € 37,30
Duplicaat € 37,30

 

Gemeente Noordwijk (2024)

1e aanvraag met medisch onderzoek € 80,55
Verlenging met medisch onderzoek € 80,55
Verlenging zonder medisch onderzoek € 57,20
Instelling € 80,55
Duplicaat € 35,10

 

Waar en wanneer kunt u de gehandicaptenparkeerkaart ophalen?

U ontvangt van de ISD een brief waarin staat of u wel/niet in aanmerking komt en waar en wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen. De tijd tussen de aanvraag en de afgifte van de GPK is ongeveer 8 weken.

Hoe lang is een gehandicaptenkaart geldig?

Een gehandicaptenparkeerkaart is in principe 5 jaar geldig. Daarna kunt u om verlenging vragen. Hiervoor dient u opnieuw een aanvraag te doen. Soms wordt een GPK op medische indicatie voor één jaar gegeven. Na die periode kunt u een verlenging aanvragen.

Inleveren van uw gehandicaptenkaart

Wordt uw rijbewijs om medische redenen niet meer verlengd, dan moet u uw gehandicaptenparkeerkaart P en B inleveren. Bij overlijden moet de GPK van de bestuurder en/of de passagier ingeleverd worden. U kunt de kaart inleveren bij de ISD Bollenstreek.

Waar mag u parkeren met een GPK?

U mag als houder van een gehandicaptenparkeerkaart, als de gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar voor de voorruit ligt, parkeren op de onderstaande parkeergelegenheden:

 • Op iedere openbare parkeerplaats
 • Op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
 • In een parkeerschijfzone
 • Buiten de aangegeven parkeervakken op woonerven voor maximaal drie uur
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maar niet op plaatsen waar een stopverbod geldt). Hiervoor moet u een parkeerschijf gebruiken en mag u maximaal drie uur parkeren
 • In een groot aantal gemeente zijn naast de landelijke regelgeving extra voorzieningen getroffen voor GPK houders. En vooral als het betaald parkeren betreft. Wij raden u aan om naar de mogelijkheden te informeren bij de betreffende gemeente.
 • In het buitenland gelden andere regels. Informatie vindt u op de site van de ANWB. Kies daar het land dat u wilt bezoeken

Noordwijk
Om op een gewone parkeerplaats waar betaald parkeren geldt te kunnen parkeren heeft u een gehandicaptenparkeervergunning nodig. Deze vergunning is gratis. Bekijk het bericht en de parkeerregels gehandicaptenparkeerplaats.

Verlies van uw gehandicaptenkaart

Bij verlies of diefstal van uw kaart moet u een getekende verklaring inleveren dat uw kaart ‘vermist’ is of ‘teniet’ gegaan is. In deze verklaring moet u aangeven de omstandigheden waaronder de kaart kwijt is geraakt (gestolen) of teniet is gegaan. Met deze verklaring kunt u een duplicaat aanvragen. Het duplicaat van uw kaart krijgt dezelfde geldigheid als de originele kaart. Voor een duplicaatkaart betaalt u:

 • Inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen € 37,30
 • Inwoners van Noordwijk € 35,10
Een eigen gehandicaptenparkeerplaats

Als u problemen ondervindt bij het parkeren vlakbij uw woning kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Verkeer van uw gemeente.