Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

Vormen van bijzondere bijstand

Als er bijzondere bijstand wordt verstrekt, is dit in principe een gift (we noemen dit ‘om niet’). In sommige gevallen verstrekken we de bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Dit betekent dat u deze bijstand terug moet betalen.

Woonkostentoeslag

Soms kunt u van de ISD Bollenstreek (tijdelijk) een woonkostentoeslag (een bijdrage in de huur of hypotheekrente) ontvangen. Dit kan als u door omstandigheden plotseling een veel lager inkomen hebt dan voorheen en een huurwoning bewoont waarvan de huur boven de huurtoeslaggrens ligt. Een woonkostentoeslag is bij terugval in inkomen soms ook mogelijk als u een koopwoning bewoont. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Klant Contact Centrum van de ISD.

Tot wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Soms is het niet mogelijk om de aanvraag in te dienen voordat u de kosten maakt. In dat geval moet u de aanvraag indienen binnen één maand nadat u de kosten hebt moeten maken. Let op! Wanneer u de aanvraag niet tijdig indient, kan dit betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Welke informatie hebben wij nodig?

Of u wel of geen uitkering van de ISD Bollenstreek ontvangt bepaalt welke informatie wij van u nodig hebben.

Wijzigingen uitvoeringsregels bijzondere bijstand

De uitvoeringsregels bijzondere bijstand zijn per 1 oktober 2016 gewijzigd. Meer informatie vindt u op de pagina Uitvoeringsregels bijzondere bijstand 2016.

 

Volg ons