De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek (ISD) behartigt de belangen van alle klanten van de ISD die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden.

De Cliëntenraad geeft de ISD gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering. Een keer per maand wordt er vergaderd en er is regelmatig contact met adviesraden uit het sociaal domein.

Nieuwe leden gezocht

Bent u enthousiast en vindt u het leuk om te vergaderen met andere leden om adviezen te maken? Kunt u de Nederlandse taal goed lezen en begrijpen? Dan zijn wij op zoek naar u. Enige ervaring is fijn, maar is geen eis.

Wat levert het u op?

  • U krijgt per vergadering een financiële vergoeding. Deze vergoeding heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering. 
  • U kunt werkzaamheden voor de Cliëntenraad opgeven als ‘tegenprestatie’ voor de Participatiewet. 
  • Lid zijn is een aanvulling op uw CV en dat kan u helpen bij het vinden van betaald werk. 

Interesse?

Fijn dat u interesse hebt in de Cliëntenraad. U kunt zich melden door een e-mail naar ons sturen met een toelichting waarom u interesse hebt. Hebt u een CV? Dan mag u die ook meesturen.

E-mail: info@isdbollenstreek.nl