Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De cliëntenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid en de uitvoering van de PW.

  • De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten van de ISD Bollenstreek. De leden worden benoemd voor 4 jaar.
  • De cliëntenraad vergadert maandelijks zelfstandig en een keer per kwartaal met de directeur van de ISD Bollenstreek.
  • De cliëntenraad werkt wel samen met de ISD Bollenstreek, maar is er onafhankelijk van.
  • De cliëntenraad is er niet voor individuele belangenbehartiging.
Folder op papier

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Lees dan de folder.

Folder Cliëntenraad

Contact

Contact, vragen, ideeën, voorstellen of algemene klachten kunt u mailen naar clientenraad.isd@hotmail.nl. U kunt niet via de ISD contact opnemen met de cliëntenraad.