Actuele bedragen

De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Grondslag Bruto
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.689,30
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.328,71
   
   
 
Minimabeleid

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 juli 2020

Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 juli 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.437,25

€ 12.450, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.006,08

€ 12.450, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.006,08

€    6.225,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.526,54

€ 12.450, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.125,05

€ 12.450, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.125,05

€    6.225,-

 

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.580,98

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.106,69

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.106,69

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.679,19

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.237,55

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.237,55

 

Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.724,70

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.207,30

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.207,30

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.831,85

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.350,06

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.350,06

 

Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 juli 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.868,43

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.307,90

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.307,90

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.984,50

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.462,57

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.462,57