Actuele bedragen

De bedragen van de uitkeringen veranderen meestal twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De actuele bedragen vindt u onder de benoemde uitkering.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Grondslag Bruto
Echtpaar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.676,02
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.316,57
   
   
 
Minimabeleid

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 januari 2020

Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 januari 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.428,14

€ 12.450, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    999,70

€ 12.450, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    999,70

€    6.225,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.514,70

€ 12.450, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.117,44

€ 12.450, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.117,44

€    6.225,-

 

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 januari 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.570,95

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.099,67

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.099,67

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.666,17

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.229,18

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.229,18

 

Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 januari 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.713,77

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.199,64

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.199,64

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.817,64

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.340,93

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.340,93

 

Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 januari 2020)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.856,58

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.299,60

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.299,61

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.969,11

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.452,67

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.452,67