Budgetbeheer

Hebt u problemen met het beheren van uw inkomsten en uitgaven? Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf uw geld te beheren. De ISD Bollenstreek kan u hierbij helpen met Budgetbeheer. Een vorm van bijzondere bijstand.

Als u problemen hebt met het beheren van uw inkomsten en uitgaven, kan budgetbeheer een uitkomst zijn. Tijdens het budgetbeheer houdt de beheerder uw financiën bij en betaalt op tijd uw rekeningen. Dit voorkomt dat eventuele schulden oplopen. Door budgetbeheer krijgt u financiële rust en hebt u de tijd om uw zaken weer op orde te krijgen. Daarna kunt u zelf weer uw financiën beheren. De ISD voert het budgetbeheer uit als dat in uw situatie nodig is. Afhankelijk van uw wensen en de noodzaak bepalen wij de duur van het budgetbeheer. We overleggen met u welke betalingen en taken we overnemen die horen bij het voeren van een eigen administratie.

Termijn budgetbeheer

Het streven is dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen.

Voorliggende voorziening

Budgetbeheer van de ISD is een voorliggende voorziening. Dat betekent dat de ISD in principe geen bijzondere bijstand verstrekt voor budgetbeheer dat wordt uitgevoerd door een externe partij.

Rechterlijke uitspraak

Deze vorm van bijzondere bijstand in natura geldt niet voor situaties waarbij de rechter bewindvoering, mentorschap of curatele heeft uitgesproken. Voor deze kosten kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor intern budgetbeheer moet u in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm: € 2.146,46 (norm 1 juli 2023) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) € 1.502,53 (norm 1 juli 2023 voor een alleenstaande (ouder)
  • Uw vermogen is niet hoger dan: € 15.210,- (norm 2023) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder en € 7.605,- (norm 2023) voor een alleenstaande.
  • Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten.
Procedure

Is budgetbeheer voor u noodzakelijk en denkt u aan de voorwaarden te voldoen? U kunt dan een aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag direct digitaal doen via DigiD of op papier.

Iemand anders machtigen?

Wilt u iemand anders machtigen voor de communicatie? De gemachtigde is dan namens u contactpersoon voor de ISD Bollenstreek. U kunt uw machtiging op ieder moment intrekken. Als u samenwoont met uw partner, dan moet uw partner de machtiging ook invullen en ondertekenen. Als uw partner niet meetekent, is er geen geldige machtiging. U vindt het machtigingsformulier op de pagina "contact".

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers van de ISD helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.

Folder en aanvraagformulier op papier

Wilt u de informatie liever op papier? Download dan de folder en het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand en budgetbeheer.

Folder budgetbeheer

Aanvraagformulier budgetbeheer