Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die al langer leven van een laag inkomen en vermogen.

Let op! De Individuele inkomenstoeslag is per 1 oktober 2020 in de plaats gekomen van het Persoonsondersteunend budget en de inspanningspremie. De voorwaarden verschillen per gemeente.

Behoort u tot de beschreven doelgroep dan kunt u jaarlijks de Individuele inkomenstoeslag aanvragen. We adviseren u dit bedrag verantwoord te gebruiken voor noodzakelijke bestaanskosten, bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts.

Voor inwoners Hillegom en Noordwijk

Wanneer komt u in aanmerking?  

U komt in aanmerking als u op het moment van uw aanvraag en de afgelopen 24 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet.

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 3. U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt of
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en geen uitzicht hebt op een betaalde baan.  
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van aanvragen.
 • U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Voor meer informatie bekijk de folder van uw gemeente op de pagina "folders" onder het kopje Minimabeleid.

Voor inwoners Lisse en Teylingen

Wanneer komt u in aanmerking?  

U komt in aanmerking als u op het moment van uw aanvraag en de afgelopen 12 maanden aan de volgende voorwaarden voldoet.

 1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en 
 2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 3. U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 

Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 • U fulltime werkt of
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en geen uitzicht hebt op een betaalde baan.  
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar op het moment van aanvragen.
 • U bent 22 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Voor meer informatie bekijk de folder van uw gemeente op de pagina "folders" onder het kopje Minimabeleid.

Hoogte van de Individuele inkomenstoeslag?

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar
Hoe kan ik de Invididuele inkomenstoeslag aanvragen?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u op ieder moment een eerste aanvraag indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje "Bijzondere bijstand budgetbeheer en minimabeleid" op de pagina "formulieren".