Nieuwe bedragen en wijzigingen 2024

Welke bedragen wijzigen per 1 januari 2024? En zijn er verder nog belangrijke wijzigingen?

Per 1 januari 2024 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen werknemer (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Normbedragen PW
  • Bedragen Bbz, IOAW en IOAZ
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij het huishouden
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) begeleiding
  • De eigen bijdrage van de Regiotaxi
  • Legeskosten voor een Gehandicaptenparkeerkaart
  • De hoogte van de eigen bijdrage van de Wmo (van maximaal € 19,- naar maximaal € 20,60)

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding

Als u een persoonsgebonden budget hebt voor de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt u persoonlijk een brief van de ISD over uw budget voor 2024 gekregen. 

Normbedragen Participatiewet

Deze bedragen kunt u vanaf 2 januari 2024 vinden op de website van de ISD Bollenstreek.
Als u een uitkering hebt voor levensonderhoud, dan krijgt u in februari een specificatie van uw uitkering waarop het nieuwe normbedrag staat waar u recht op hebt.

Formele documenten, informatie en folders

De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders staan uiterlijk 2 januari 2024 op de website van de ISD Bollenstreek.