Loonkostensubsidie

Werkgevers en werknemers kunnen loonkostensubsidie aanvragen. Dat kan alleen als de werknemer een arbeidsbeperking heeft en niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

Belangrijk is dat u de aanvraag indient vóór aanvang van het dienstverband of binnen één maand na aanvang van het dienstverband.  

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor de doelgroepen: schoolverlaters afkomstig uit het speciaal onderwijs, inwoners die van het praktijkonderwijs komen, van een entreeopleiding, of inwoners die door de gemeente aan een baan zijn geholpen/re-integratie hebben gevolgd. Hiervoor kan binnen 6 maanden na de start van het dienstverband een aanvraag worden ingediend.

In het aanvraagformulier vindt u meer informatie.

Aanvraagformulier op papier

Wilt u de informatie liever op papier? Download dan het formulier op papier.

Aanvraagformulier Loonkostensubsidie

Wijzigingsformulier Loonkostensubsidie