Individuele inkomenstoeslag iets voor jou?

Ik heb in januari 2022 de Individuele inkomenstoeslag ontvangen. Kan ik deze in 2023 weer aanvragen?

Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u de Individuele inkomenstoeslag na 12 maanden weer aanvragen.

Wat houdt de regeling in?  

De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts. De Individuele inkomenstoeslag valt onder het minimabeleid.   

Hillegom, Lisse en Teylingen

Verruiming van de voorwaarden

Voor inwoners uit Hillegom zijn de voorwaarden verruimd. Dit betekent dat inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm (was 110%) en ook gepensioneerden in aanmerking kunnen komen. 

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder.
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
 • Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  U fulltime werkt.
  U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan. 
  U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar.
 • U bent 22 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden een Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen kijk op de pagina "actuele bedragen". 

Noordwijk

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
 • Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  U fulltime werkt.
  U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.  
  U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van aanvragen.
 • U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden de Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen kijk op de pagina "actuele bedragen". 

Hoe dient u een aanvraag in?

Op de pagina "individuele inkomenstoeslag"  kunt u meteen digitaal een aanvraag indienen of het aanvraagformulier downloaden.