Individuele inkomenstoeslag iets voor jou?

Ik heb in januari 2021 de Individuele inkomenstoeslag ontvangen. Kan ik deze in 2022 weer aanvragen?

Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u de Individuele inkomenstoeslag na 12 maanden weer aanvragen.

Wat houdt de regeling in?  

De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts. De Individuele inkomenstoeslag valt onder het minimabeleid.   

Hillegom en Noordwijk

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
 • Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  U fulltime werkt.
  U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.  
  U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van aanvragen.
 • U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden de Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen kijk op de pagina "actuele bedragen". 

Lisse en Teylingen

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder.
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en 
 • U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. 
 • Dit geldt bijvoorbeeld als: 
  U fulltime werkt.
  U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
  U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen. 
  U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan. 
  U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 

 • U bent jonger dan 22 jaar.
 • U bent 22 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering. 
 • U hebt minder dan 12 maanden een Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen

Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen kijk op de pagina "actuele bedragen". 

Hoe dient u een aanvraag in?

Op de pagina "individuele inkomenstoeslag"  kunt u meteen digitaal een aanvraag indienen of het aanvraagformulier downloaden.