Clientenraad van 13 januari 2020

Datum: maandag 13 januari 2020 
Aanvang: 12.15 uur 
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen en verzonden stukken
4.    Vaststelling van de agenda
5.    Notulen van de vergadering van 16 december 2019 
6.    Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek
7.    Wat verder ter tafel komt
8.    Rondvraag
9.    Afsluiting 

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 13 januari 2020 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl