Uitbetaaldata van uw uitkering

Wij betalen uw uitkering begin van de volgende maand. Hebt u geen inkomsten, dan betalen wij op de eerste werkdag uw uitkering. Hebt u wel inkomsten, dan betalen wij op de tweede werkdag van de volgende maand uw uitkering.

Eerste werkdag van de maand

Dit geldt voor iedereen die geen maandelijks inkomstenformulier in hoeft te leveren.

2024
Dinsdag 2 januari
Donderdag 1 februari
Vrijdag 1 maart
Dinsdag 2 april
Donderdag 2 mei (banken zijn op 1 mei gesloten)
Maandag 3 juni
Maandag 1 juli
Donderdag 1 augustus
Maandag 2 september
Dinsdag 1 oktober
Vrijdag 1 november
Maandag 2 december

2025
Donderdag 2 januari

Tweede werkdag van de maand

Dit geldt voor iedereen die wel een inkomstenformulier moet inleveren.

2024

Woensdag 3 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 4 maart
Woensdag 3 april
Vrijdag 3 mei
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 2 juli
Vrijdag 2 augustus
Dinsdag 3 september
Woensdag 2 oktober
Maandag 4 november
Dinsdag 3 december

2025
Vrijdag 3 januari

Let op! Het is belangrijk dat u uw inkomstenformulier op tijd inlevert. Het is afhankelijk van uw bank of de betaling dezelfde dag zichtbaar is op uw rekening. 

Wanneer later dan de tweede werkdag?

Als u inkomsten hebt dan krijgt u maandelijks een inkomstenformulier toegestuurd. Op dat formulier staat ook een inleverdatum. 

Zijn uw inkomsten later bij ons bekend?

Dan kan het zijn dat u een paar dagen op uw uitkering moet wachten.   

Naast de vaste uitbetaaldata (1e en 2e werkdag van de maand) betalen we op de werkdagen: maandag en donderdag.

Wanneer moet u een inkomstenformulier inleveren?

U moet een inkomstenformulier inleveren als u inkomsten uit werk hebt, of als u wisselende inkomsten hebt.