Re-integratie

Als u een aanvraag voor een PW-uitkering hebt gedaan dan begint u direct aan het re-integratietraject. Dit is het traject om u weer aan werk te helpen.

Het traject kan een traject via Provalu zijn. Provalu helpt u bij het vinden van werk en kan waar nodig ondersteuning bieden. Provalu informeert de ISD over uw voortgang.

Meer informatie