Uitvoeringsregels giften Participatiewet ISD Bollenstreek 2023

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de Uitvoeringsregels giften Participatiewet ISD Bollenstreek 2023 vastgesteld. Deze gaan in per 1 juli 2023.

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek juli 2023

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft de Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek juli 2023 vastgesteld. Deze gaan in per 1 juli 2023. De Uitvoeringsregels schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2023 komen per 1 juli 2023 te vervallen.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. De uitvoeringsregels staan vanaf 1 juli 2023 op de website onder Verordeningen en Regelingen.