Nieuwe contracten voor hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften

Vanaf 1 februari 2020 heeft de ISD Bollenstreek voor de levering van hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften nieuwe contracten afgesloten. De contracten zijn afgesloten voor maximaal vijf jaar.

Per 1 februari 2020 heeft de ISD Bollenstreek met drie leveranciers een contract afgesloten voor de levering van hulpmiddelen, met twee leveranciers voor woningaanpassingen en met één leverancier voor trapliften. 

Voor de hulpmiddelen zijn dit de firma’s Medipoint, Meyra Retail & Services en Welzorg Nederland. Voor woningaanpassingen zijn dit de firma’s Woning op maat van Welzorg en Meyra Wooncare. Otolift is de nieuwe leverancier van de trapliften.

De leveranciers en de ISD Bollenstreek zijn gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de burgers, die recht hebben op een hulpmiddel, een woningaanpassing of een traplift, snel en goed geholpen worden. Partijen zetten zich in voor een goede dienstverlening aan de burgers van de ISD-gemeenten.  

Voor burgers met een bestaande voorziening hebben de contracten geen consequenties. Zij blijven hun bestaande voorziening houden. Alleen voor nieuwe voorzieningen gelden de nieuwe contracten.