Hulp bij het huishouden: nieuwe klanten en tijdens de feestdagen

Zorgaanbieders doen er samen met de ISD Bollenstreek alles aan om zo snel en zoveel mogelijk hulp te bieden tijdens de decembermaand.

Wachttijden voor nieuwe klanten

De aanbieders hulp bij het huishouden hebben door de grote instroom van nieuwe klanten, personeelstekort en afwezigheid van personeel tijdens de feestdagen moeite om nieuwe klanten direct van hulp te kunnen voorzien. Dit kan betekenen dat u langer moet wachten tot de hulp start of in het begin minder hulp ontvangt dan de ISD Bollenstreek heeft toegekend. Ook kan het zijn dat u (tijdelijk) geen vaste hulp krijgt of dat uw voorkeursdag voor hulp niet beschikbaar is. 

De aanbieders doen er samen met de ISD Bollenstreek alles aan om zo snel en zoveel mogelijk hulp te bieden als mogelijk is. U kunt hierbij helpen door waar mogelijk flexibel te zijn met de dag en het tijdstip waarop uw hulp ontvangt.

Uw hulp tijdens de feestdagen

Gedurende de feestdagen kan het voorkomen dat uw vaste hulp vrij is. Tevens zijn 25 en 26 december en 1 januari verplichte vrije dagen, waardoor er geen hulp wordt geboden. Uw aanbieder maakt, als u dit wenst, samen met u afspraken over een passende vervanging van uw hulp. Bijvoorbeeld op een andere dag of door een andere hulp. 

Bent u niet tevreden over de oplossing en/of de gemaakte afspraken, dan kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder.  Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. 

Vacatures bij zorgaanbieders

Alle zorgaanbieders hebben op hun website hun vacatures staan. Kent u misschien mensen die op zoek zijn naar een baan als huishoudelijke hulp? Dan kunt u hen doorverwijzen naar uw zorgaanbieder.