Extra maatregelen voor de Regiotaxi

Het RIVM heeft nieuwe aanvullende maatregelen aangenomen om ook het vervoer in de Regiotaxi nog veiliger te laten verlopen. De maatregelen gaan over de mondkapjes en de bezetting van de stoelen in de taxi.

Update 30 augustus 2021

Van 3 tot en met 5 september aanstaande rijdt de Formule1 op het circuit in Zandvoort. Voor de fans goed nieuws, voor de Regiotaxi echter een evenement met gevolgen.

Al in de dagen voorafgaand aan de Formule1 zal de invloed hiervan op het verkeer merkbaar zijn. Ook uw rit met de Regiotaxi kan hierdoor vertraagd zijn of langer duren dan u gewend bent.

Op de dagen dat de Formule1 daadwerkelijk rijdt, geldt er een negatief reisadvies. U kunt uw rit boeken, maar u moet er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van ernstige verkeershinder en daarmee ook grote vertragingen in uw vervoer. U wordt aangeraden om uw reis uit te stellen als u niet noodzakelijk dit weekeinde hoeft te reizen.

Dit geldt niet alleen voor gemeenten die in de buurt van Zandvoort liggen. Verder gelegen gemeenten kunnen hier net zo goed mee te maken krijgen: dit soort verkeershinder breidt zich snel uit, doordat er andere routes gezocht worden. Ook bieden gemeenten soms faciliteiten aan voor het publiek, waardoor er ook hier snel verkeershinder ontstaat.

Update 20 juli 2021

De afgelopen maanden was het noodzakelijk om uw rit minimaal twee uur van tevoren te bestellen. Deze maatregel kan nu weer teruggedraaid worden. De minimale tijd om uw rit te bestellen is uiterlijk één uur van tevoren. Dit is bij een rit die u boekt op de tijd dat u wilt vertrekken.

Boekt u een rit op aankomsttijd? Dan bestelt u die nog steeds minimaal twee uur van tevoren; dit was altijd al het geval. Terugritten vanuit het ziekenhuis of één van de vijf ophaalpunten van de Regiotaxi, kunt u weer een half uur van tevoren bestellen.

Overigens is het altijd het beste om uw rit zo vroeg mogelijk te bestellen. Hoe eerder u reserveert, des te beter kan uw rit ingepland worden.

Update 17 juni 2021

In de taxi mogen twee mensen naast elkaar zitten, als er één lege plek tussen hen in is. Dit geldt zowel voor personenauto's als in de grotere bussen.

 • U kunt hierbij ook weer achter een andere passagier plaatsnemen.
 • De plaats naast de chauffeur mag nog niet gebruikt worden.
 • Als u behoort tot een risicogroep, dient u een medisch mondkapje type II of IIR te dragen. Kijk hier na of u tot een risicogroep behoort.
 • Als u niet tot een risicogroep behoort, draagt u een niet-medisch mondkapje in de Regiotaxi.

Alle maatregelen en versoepelingen zijn beschreven in het sectorprotocol zorgvervoer en een actueel overzicht van de coronamaatregelen vindt u op de website van de Regiotaxi.

Aanmeldtijd

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan kunt u uw terugrit binnenkort weer slechts een half uur van tevoren bestellen. Dit geldt ook als u uw rit boekt vanaf één van de vijf ophaalpunten. Vanaf maandag 21 juni is dit weer mogelijk.

Let op! Voor alle andere ritten geldt voorlopig nog steeds een vooraanmeldtijd van twee uur.

Update 8 april 2021

Door de coronamaatregelen kunnen er minder personen per taxi mee en zijn er meer voertuigen en chauffeurs nodig om iedereen te kunnen vervoeren.
Om ervoor te zorgen dat u en alle andere reizigers toch zo goed mogelijk vervoerd worden, vragen wij u de komende tijd met het volgende rekening te houden: 

 • als u een taxi wilt bestellen, doe dit dan tenminste vier uur van tevoren;
 • het kan gebeuren dat de vervoerder u vraagt uw rit iets eerder of juist iets later te maken. Dit hangt af van het aantal taxi’s en chauffeurs die op dat moment beschikbaar zijn;
 • wij kunnen momenteel niet voor iedere rit garanderen dat u op tijd wordt opgehaald of afgezet. Hou hier bij uw planning alstublieft rekening mee;
 • om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van uw rit is het, juist nu, nog belangrijker dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij de Klantenservice. Controleer deze alstublieft zorgvuldig.
Update: 31 maart 2021

Wijziging avondklok

Per 31 maart is het tijdstip van de avondklok in Nederland verplaatst naar 22:00 uur. Hiermee wijzigen ook de reisvoorwaarden van de Regiotaxi met één uur. 

 • De Regiotaxi Holland Rijnland blijft vooralsnog tijdens de uren van de avondklok rijden.
 • U kunt alleen nog na 21:30 uur met de Regiotaxi reizen als u hier een geldige reden voor heeft. Deze redenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet dan zelf zorgen voor een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. U kunt deze verkrijgen op de website van de Rijksoverheid .
 • U bent zelf aansprakelijk als u reist zonder geldige reden en loopt hiermee het risico op een boete.
 • Ritten met een vertrektijd na 21:00 uur moeten voor 20:00 uur gereserveerd worden.
 • Als u een rit met een vertrektijd na 21:00 uur wil reserveren, wijst de telefonist u erop dat u een geldige reden moet hebben om te reizen na 22:00 uur en dat u zelf moet zorgen voor een geldige verklaring.
 • De chauffeur hoeft ook niet te controleren of u een geldige reden heeft om te reizen en of u de ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u heeft.
 • Heeft u al een rit gereserveerd tussen nu en 20 april met een vertrektijd na 21.00 uur, neemt u dan alstublieft contact op met de Klantenservice.

Uitzonderingen mondkapjesplicht

In maart is door het Rijk een nieuwe versie van de uitzonderingen op de mondkapjesplicht gepubliceerd.

Als u onder één van deze uitzonderingen valt, vragen wij u dit duidelijk aan te geven als u uw rit reserveert!
Ook dient u de anderhalve-metermaatregel zeer strikt na te leven.

Concreet valt u onder de uitzonderingsregel: 

 • Als u door een beperking of ziekte fysiek niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan uw gezicht.
 • Als u door het dragen van een mondkapje last krijgt van uw gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Als u ernstig ontregeld raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor begeleiders; als mensen ernstig ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt.
 • Als u en/of uw begeleider afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Of u onder een uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor deze uitzondering. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat te bewijzen. Dit kan op verschillende manieren:

U kunt een faceshield dragen als dat wel mogelijk is;
U kunt een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling. U kunt dit kaartje hier downloaden.
Een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Update: 4 maart 2021

Vervoer naar een testlocatie

Het kan natuurlijk gebeuren dat u zich moet laten testen op corona. U kunt hiervoor de Regiotaxi bellen.

Is dit het geval, dan vragen wij u om er rekening mee te houden dat de chauffeur niet op u kan wachten tot u klaar bent. Daarvoor zijn de wachttijden bij de teststraten te onvoorspelbaar. Ook voor uw retourrit moet u rekening houden met de gebruikelijke vooraanmeldtijd van één uur (Natuurlijk zal de taxi eerder komen als de gelegenheid hiervoor er is.). Wij beseffen ons dat dit vervelend voor u kan zijn, zeker omdat bij veel teststraten geen voorzieningen zijn om comfortabel te wachten.

Ook willen wij u vragen om bij het boeken van uw rit, duidelijk aan te geven dat u naar een teststraat gaat of hiervandaan komt. We proberen de rit dan zo min mogelijk te combineren met andere reizigers.

Medische mondkapjes

Sinds de nieuwe maatregelen van het RIVM zijn ingegaan, moeten reizigers die binnen een risicogroep voor Covid-19 vallen een medisch mondkapje, type II of IIR, dragen.

Onlangs werd ons de vraag gesteld of andere (medische) mondkapjes, bijvoorbeeld een FFP2-mondkapje, ook zijn toegestaan. Dit is helaas niet het geval. De mondkapjes type II of IIR blijven de standaard.

Update: 8 februari 2021

Winterse omstandigheden

Momenteel rijdt de Regiotaxi voor wie vervoer nodig heeft. Wel is de kans groot dat uw rit vertraging heeft en u mogelijk te laat komt. Ook blijft de mogeijkheid dat het vervoer weer tijdelijk wordt gestopt als de veiligheid hierom vraagt.

Wij willen u, ook voor uw eigen veiligheid, adviseren terughoudend te zijn met het boeken van een rit: de wegen zijn lang niet overal even goed begaanbaar en de stoepen kunnen glad zijn.

Verlenging avondklok

 • Zojuist is bekend geworden dat de avondklok wordt verlengd tot 2 maart. Dit betekent dat de maatregelen om te reizen met de Regiotaxi ook nog steeds gelden. 
 • De Regiotaxi Holland Rijnland blijft vooralsnog tijdens de uren van de avondklok rijden.
 • U kunt alleen nog na 20:30 uur met de Regiotaxi reizen als u hier een geldige reden voor heeft. Deze redenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet dan zelf zorgen voor een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. U kunt deze verkrijgen op de website van de Rijksoverheid.
 • U bent zelf aansprakelijk als u reist zonder geldige reden en loopt hiermee het risico op een boete.
 • Ritten met een vertrektijd na 20:00 uur moeten voor 19:00 uur gereserveerd worden.
 • Als u een rit met een vertrektijd na 20:00 uur wil reserveren, wijst de telefonist u erop erop dat u een geldige reden moet hebben om te reizen na 21:00 uur en dat u zelf moet zorgen voor een geldige verklaring.
 • De chauffeur hoeft ook niet te controleren of u een geldige reden heeft om te reizen en of u de ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u heeft.
 • Heeft u al een rit gereserveerd tussen 22 januari en 9 februari met een vertrektijd na 20.00 uur, neemt u dan alstublieft contact op met de Klantenservice.
Update: 4 februari 2021

Medisch mondkapje

Als u behoort tot een risicogroep voor Covid-19, dient u voortaan een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen in de Regiotaxi.
Het RIVM rekent de volgende personen tot risicogroep: 

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar;
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de volgende aandoeningen: 
  Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  Mensen die een bloedziekte hebben.
  Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen.
  Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
  Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirusinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  Mensen met ernstige leverziekte.
  Mensen met zeer ernstig overgewicht.
 • Geef bij uw reservering van de Regiotaxi alstublieft alvast aan of uw wel of niet tot een risicogroep behoort. 

Reizen met een begeleider
Behoort u tot één van deze risicogroepen en reist u met een begeleider? Dan moet uw begeleider ook een medisch mondkapje dragen.
Bij voorkeur is uw begeleider iemand uit uw eigen huishouding (gezin of woongroep).
  
U kunt geen mondkapje dragen
Als u geen mondkapje kunt dragen, moet u extra goed opletten om de anderhalve meter afstand tussen u en andere reizigers en de chauffeur aan te houden. 

Bezetting van de stoelen

In de taxi mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. U mag hierbij niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaatsnemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt hierbij gezien als één zitplaats.
Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de chauffeur op.