Extra maatregelen voor de Regiotaxi

Het RIVM heeft nieuwe versoepelingen aangekondigd. De maatregelen voor de Regiotaxi zijn nu als volgt.

Update 24 maart 2022

Nu de samenleving steeds meer van het slot gaat, zal ook het reizen met de Regiotaxi weer meer en meer toenemen. De Regiotaxi staat dan ook graag voor u klaar! Helaas hebben zij nog steeds een groot tekort aan chauffeurs.

Hierom zijn wij genoodzaakt de komende tijd de volgende maatregelen te treffen: 

Vooraanmeldtijd

De vooraanmeldtijd voor uw rit blijft voorlopig nog ten minste twee uur van tevoren. Boekt u uw rit vanuit het ziekenhuis? Dan proberen wij er binnen maximaal één uur te zijn. U kunt bij uw boeking ook gelijk aangeven wanneer u weer opgehaald wilt worden voor de terugreis.
Boek uw rit altijd zo vroeg mogelijk. Het liefst zodra u weet dat u wilt gaan reizen. 

Vermijd de spitsuren

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk het tijdstip te bepalen waarop u moet reizen, bijvoorbeeld als u een afspraak bij de dokter hebt.

Wilt u een reis maken waarbij het minder belangrijk is hoe laat u vertrekt?
Probeer dan de spitsuren hierbij te mijden. Deze gelden van 08:00u. tot 10:30u. in de ochtend en tussen 14:30u. en 16:30u. in de middag.
Mogelijk vraagt de Klantenservice u uw rit iets eerder of juist iets later te maken. 

Indicaties

Heeft u een taxi-indicatie of een indicatie om voorin te zitten? Helaas kunnen wij u de komende tijd niet altijd met een 4-persoonstaxi vervoeren of u voorin laten zitten. Er kan dus ook een taxibus voor komen rijden. 

Langere omrijtijd

In de Regiotaxi worden ritten gecombineerd, waardoor u mogelijk omrijdt tijdens uw rit. Hier gelden ook regels voor: als uw rit tot en met twee zones telt, mag u hierdoor nooit meer dan 20 minuten extra reistijd hebben. Bedraagt uw rit 3 tot en met 5 zones, dan mag de extra reistijd maximaal 30 minuten zijn.
NB. De opstapzone wordt hierbij niet meegerekend.

Beide marges moeten wij verlengen met 10 minuten.
Dus als uw rit tot en met twee zones telt, mag u hierdoor nooit meer dan 30 minuten extra reistijd hebben. Bedraagt uw rit 3 tot en met 5 zones, dan mag de extra reistijd maximaal 40 minuten zijn. 

Samenvatting

 • De minimale vooraanmeldtijd voor uw rit is twee uur; vanuit een ziekenhuis maximaal één uur.
 • Boek uw rit altijd zo vroeg mogelijk.
 • Probeer buiten de spitstijden te reizen; de Klantenservice kan u vragen uw rit eerder of later te maken.
 • Wij kunnen geen garanties geven bij een taxi-indicatie of een voorinzitindicatie.
 • De maximale omrijtijd is tien minuten langer dan normaal.
   
Update 23 februari 2022

Bezetting in de voertuigen

Afgelopen maandag is bekend geworden dat weer alle zitplaatsen in de taxi's gebruikt mogen worden, ook de zitplaats naast de chauffeur. Dit was hiervoor maximaal tweederde. 

Gezondheidscheck

Het blijft belangrijk om te controleren of u geen symptomen heeft die op corona kunnen duiden. Heeft u geen klachten, dan kunt u gewoon worden vervoerd. 

Mondkapjes

Net als in het gewone OV blijven mondkapjes de komende tijd nog verplicht in de Regiotaxi. Bij voorkeur gebruikt u een medisch mondkapje, type II of type IIR. 

Vooraanmeldtijd

De vooraanmeldtijd voor uw rit blijft voorlopig nog ten minste twee uur van tevoren. Boekt u uw rit vanuit het ziekenhuis? Dan proberen wij er binnen maximaal één uur te zijn. U kunt bij uw boeking ook gelijk aangeven wanneer u weer opgehaald wilt worden voor de terugreis. Boek uw rit altijd zo vroeg mogelijk. Het liefst zodra u weet dat u wilt gaan reizen. 

Vermijd de spitsuren

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk het tijdstip te bepalen waarop u moet reizen, bijvoorbeeld als u een afspraak bij de dokter hebt. Wilt u een reis maken waarbij het minder belangrijk is hoe laat u vertrekt? Probeer dan de spitsuren hierbij te mijden. Deze gelden van 08:00 uur tot 10:30 uur in de ochtend en tussen 14:30 uur en 16:30 uur in de middag.

Soms is de Regiotaxi ook niet het aangewezen vervoermiddel voor uw bezoek aan een arts of ziekenhuis. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor ziekenvervoer.

Update 24 januari 2022

Mondkapjes

Herbruikbare en zelfgemaakte mondkapjes worden sterk ontraden. Het gebruik van mondkapjes van type II of hoger (IIR) wordt het standaardadvies. Hierbij geldt nog steeds dat als u door een ziekte of beperking geen mondkapje kan dragen, u toch met de Regiotaxi mee kan; u dient deze uitzondering wel zelf aan te tonen. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Tweederde bezetting van voertuigen

Het aantal zitplaatsen dat in de taxi's bezet kan worden, is beperkt. Momenteel mag tweederde van de reguliere zitplaatsen gebruikt worden. 

Voorinzitindicatie

De beperking van het aantal zitplaatsen heeft ook tot gevolg dat de voorinzitindicatie momenteel niet meer geldt. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Vooraanmeldtijd

Als gevolg van de maatregelen blijft de minimale vooraanmeldtijd nog steeds twee uur. Bij ziekenhuizen en de ophaalpunten is dit nu één uur, in plaats van een half uur. Voor deze laatste geldt wel dat als wij in staat blijken te zijn u eerder op te halen, wij dit natuurlijk ook zullen doen. 

Update 22 november 2021

Geen ritten naar de teststraat

Als u klachten heeft, is het logisch dat u zich wilt laten testen. Helaas leidt dit momenteel tot veel besmettingen onder onze chauffeurs. Dat is allereerst heel vervelend voor de chauffeur en zijn of haar omgeving. Daarnaast zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat er momenteel een groot tekort is aan chauffeurs. Met iedere chauffeur die momenteel wegvalt door ziekte, wordt het lastiger het vervoer goed uit te voeren.

Om deze redenen voeren wij momenteel, hoe vervelend ook, geen ritten uit naar teststraten.

Voor alle andere ritten geldt nog steeds: stel uw rit uit als u klachten heeft of nog op de uitslag van een test wacht. 

Collega's gezocht

Na anderhalf jaar corona is er veel gebeurd in de maatschappij en zijn ook de verhoudingen op de arbeidsmarkt flink door elkaar gegooid. Veel personeel is in een andere branche gaan werken en in sommige sectoren kampt men met forse personeelstekorten.

Ook de Regiotaxi heeft hiermee te maken: er is momenteel een dringend tekort aan chauffeurs.

Helaas kan dit soms van invloed zijn op de stiptheid van de Regiotaxi en wordt u later dan bedoeld opgehaald. Alle medewerkers doen hun uiterste best om het vervoer zo goed mogelijk uit te voeren. Wij vragen om uw begrip wanneer dit niet altijd lukt. U ontvangt wel gewoon een tegoedbon als uw rit te laat is.

Oproep

Kent u chauffeurs die op zoek zijn naar een leuke baan? Of iemand die opgeleid wil worden tot taxichauffeur? Bekijk de vacatures.

Update 22 september 2021

Per 25 september gaat het nieuwe sectorprotocol zorgvervoer in. Hiermee wijzigen ook de 'spelregels' voor vervoer in coronatijd weer.

Vooraanmeldtijd 2 uur

Wilt u een rit boeken met de Regiotaxi? Boek deze dan tenminste twee uur van tevoren. Maar liever nog eerder, zodra u weet dat u van plan bent te gaan reizen. Op deze manier kan uw rit beter worden ingepland 

Vermijd drukke tijden

In de middag is het vaak drukker op de weg en drukker in de Regiotaxi. Hoeft u niet perse in de middag te reizen? Probeer de rit dan op een ander tijdstip te maken. Zo worden de ritten meer gelijkmatig over de dag verspreid. Mogelijk vraagt de telefonist u ook of het mogelijk is iets te schuiven met de tijd waarop u wordt opgehaald. U hoeft hier uiteraard niet aan mee te werken als dit u niet uitkomt. 

Zitplaatsen in de taxi

De afgelopen maanden kon er maar een beperkt aantal zitplaatsen in de auto(bus) bezet worden. Deze beperking wordt losgelaten. Dit betekent dat alle stoelen in de Regiotaxi weer gebruikt mogen worden. Mogelijk vraagt de chauffeur u alsnog om niet op de stoel direct naast hem of haar plaats te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij/zij tot een risicogroep behoort. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Voorinzitindicatie

Nu alle zitplaatsen weer benut mogen worden, kan ook de voorinzitindicatie in beginsel weer toegepast worden. Echter, zoals hierboven al geschreven, kan het zijn dat de chauffeur dit niet aandurft. Wij zullen altijd proberen uw rit hierop te plannen, maar kunnen niet garanderen dat dit iedere keer zal lukken. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Mondkapjes

Mondkapjes blijven nog steeds verplicht in de voertuigen. Zeker nu er geen afstand meer gehouden hoeft te worden, is het van belang dat u deze bij u heeft en draagt in de taxi. Als u tot een risicogroep behoort, moet dit een medisch mondkapje type II of IIR te zijn.

Bekijk of dat u tot de risicogroep behoort

Klaarstaan als de taxi komt

In het protocol wordt aangegeven dat u, de reiziger, buiten hoort klaar te staan als de taxi eraan komt. Met de herfst voor de deur willen wij dit niet van u vragen. Als u alvast klaarstaat bij de deur of bij de centrale ingang wordt dat wel zeer gewaardeerd.

Bekijk het volledige sectorprotocol

Update 30 augustus 2021

Van 3 tot en met 5 september aanstaande rijdt de Formule1 op het circuit in Zandvoort. Voor de fans goed nieuws, voor de Regiotaxi echter een evenement met gevolgen.

Al in de dagen voorafgaand aan de Formule1 zal de invloed hiervan op het verkeer merkbaar zijn. Ook uw rit met de Regiotaxi kan hierdoor vertraagd zijn of langer duren dan u gewend bent.

Op de dagen dat de Formule1 daadwerkelijk rijdt, geldt er een negatief reisadvies. U kunt uw rit boeken, maar u moet er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van ernstige verkeershinder en daarmee ook grote vertragingen in uw vervoer. U wordt aangeraden om uw reis uit te stellen als u niet noodzakelijk dit weekeinde hoeft te reizen.

Dit geldt niet alleen voor gemeenten die in de buurt van Zandvoort liggen. Verder gelegen gemeenten kunnen hier net zo goed mee te maken krijgen: dit soort verkeershinder breidt zich snel uit, doordat er andere routes gezocht worden. Ook bieden gemeenten soms faciliteiten aan voor het publiek, waardoor er ook hier snel verkeershinder ontstaat.

Update 20 juli 2021

De afgelopen maanden was het noodzakelijk om uw rit minimaal twee uur van tevoren te bestellen. Deze maatregel kan nu weer teruggedraaid worden. De minimale tijd om uw rit te bestellen is uiterlijk één uur van tevoren. Dit is bij een rit die u boekt op de tijd dat u wilt vertrekken.

Boekt u een rit op aankomsttijd? Dan bestelt u die nog steeds minimaal twee uur van tevoren; dit was altijd al het geval. Terugritten vanuit het ziekenhuis of één van de vijf ophaalpunten van de Regiotaxi, kunt u weer een half uur van tevoren bestellen.

Overigens is het altijd het beste om uw rit zo vroeg mogelijk te bestellen. Hoe eerder u reserveert, des te beter kan uw rit ingepland worden.

Update 17 juni 2021

In de taxi mogen twee mensen naast elkaar zitten, als er één lege plek tussen hen in is. Dit geldt zowel voor personenauto's als in de grotere bussen.

 • U kunt hierbij ook weer achter een andere passagier plaatsnemen.
 • De plaats naast de chauffeur mag nog niet gebruikt worden.
 • Als u behoort tot een risicogroep, dient u een medisch mondkapje type II of IIR te dragen. Kijk hier na of u tot een risicogroep behoort.
 • Als u niet tot een risicogroep behoort, draagt u een niet-medisch mondkapje in de Regiotaxi.

Alle maatregelen en versoepelingen zijn beschreven in het sectorprotocol zorgvervoer en een actueel overzicht van de coronamaatregelen vindt u op de website van de Regiotaxi.

Aanmeldtijd

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan kunt u uw terugrit binnenkort weer slechts een half uur van tevoren bestellen. Dit geldt ook als u uw rit boekt vanaf één van de vijf ophaalpunten. Vanaf maandag 21 juni is dit weer mogelijk.

Let op! Voor alle andere ritten geldt voorlopig nog steeds een vooraanmeldtijd van twee uur.

Update 8 april 2021

Door de coronamaatregelen kunnen er minder personen per taxi mee en zijn er meer voertuigen en chauffeurs nodig om iedereen te kunnen vervoeren.
Om ervoor te zorgen dat u en alle andere reizigers toch zo goed mogelijk vervoerd worden, vragen wij u de komende tijd met het volgende rekening te houden: 

 • als u een taxi wilt bestellen, doe dit dan tenminste vier uur van tevoren;
 • het kan gebeuren dat de vervoerder u vraagt uw rit iets eerder of juist iets later te maken. Dit hangt af van het aantal taxi’s en chauffeurs die op dat moment beschikbaar zijn;
 • wij kunnen momenteel niet voor iedere rit garanderen dat u op tijd wordt opgehaald of afgezet. Hou hier bij uw planning alstublieft rekening mee;
 • om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van uw rit is het, juist nu, nog belangrijker dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij de Klantenservice. Controleer deze alstublieft zorgvuldig.
Update: 31 maart 2021

Wijziging avondklok

Per 31 maart is het tijdstip van de avondklok in Nederland verplaatst naar 22:00 uur. Hiermee wijzigen ook de reisvoorwaarden van de Regiotaxi met één uur. 

 • De Regiotaxi Holland Rijnland blijft vooralsnog tijdens de uren van de avondklok rijden.
 • U kunt alleen nog na 21:30 uur met de Regiotaxi reizen als u hier een geldige reden voor heeft. Deze redenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet dan zelf zorgen voor een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. U kunt deze verkrijgen op de website van de Rijksoverheid .
 • U bent zelf aansprakelijk als u reist zonder geldige reden en loopt hiermee het risico op een boete.
 • Ritten met een vertrektijd na 21:00 uur moeten voor 20:00 uur gereserveerd worden.
 • Als u een rit met een vertrektijd na 21:00 uur wil reserveren, wijst de telefonist u erop dat u een geldige reden moet hebben om te reizen na 22:00 uur en dat u zelf moet zorgen voor een geldige verklaring.
 • De chauffeur hoeft ook niet te controleren of u een geldige reden heeft om te reizen en of u de ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u heeft.
 • Heeft u al een rit gereserveerd tussen nu en 20 april met een vertrektijd na 21.00 uur, neemt u dan alstublieft contact op met de Klantenservice.

Uitzonderingen mondkapjesplicht

In maart is door het Rijk een nieuwe versie van de uitzonderingen op de mondkapjesplicht gepubliceerd.

Als u onder één van deze uitzonderingen valt, vragen wij u dit duidelijk aan te geven als u uw rit reserveert!
Ook dient u de anderhalve-metermaatregel zeer strikt na te leven.

Concreet valt u onder de uitzonderingsregel: 

 • Als u door een beperking of ziekte fysiek niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan uw gezicht.
 • Als u door het dragen van een mondkapje last krijgt van uw gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Als u ernstig ontregeld raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor begeleiders; als mensen ernstig ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt.
 • Als u en/of uw begeleider afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Of u onder een uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor deze uitzondering. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat te bewijzen. Dit kan op verschillende manieren:

U kunt een faceshield dragen als dat wel mogelijk is;
U kunt een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling. U kunt dit kaartje hier downloaden.
Een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.
Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Update: 4 maart 2021

Vervoer naar een testlocatie

Het kan natuurlijk gebeuren dat u zich moet laten testen op corona. U kunt hiervoor de Regiotaxi bellen.

Is dit het geval, dan vragen wij u om er rekening mee te houden dat de chauffeur niet op u kan wachten tot u klaar bent. Daarvoor zijn de wachttijden bij de teststraten te onvoorspelbaar. Ook voor uw retourrit moet u rekening houden met de gebruikelijke vooraanmeldtijd van één uur (Natuurlijk zal de taxi eerder komen als de gelegenheid hiervoor er is.). Wij beseffen ons dat dit vervelend voor u kan zijn, zeker omdat bij veel teststraten geen voorzieningen zijn om comfortabel te wachten.

Ook willen wij u vragen om bij het boeken van uw rit, duidelijk aan te geven dat u naar een teststraat gaat of hiervandaan komt. We proberen de rit dan zo min mogelijk te combineren met andere reizigers.

Medische mondkapjes

Sinds de nieuwe maatregelen van het RIVM zijn ingegaan, moeten reizigers die binnen een risicogroep voor Covid-19 vallen een medisch mondkapje, type II of IIR, dragen.

Onlangs werd ons de vraag gesteld of andere (medische) mondkapjes, bijvoorbeeld een FFP2-mondkapje, ook zijn toegestaan. Dit is helaas niet het geval. De mondkapjes type II of IIR blijven de standaard.

Update: 8 februari 2021

Winterse omstandigheden

Momenteel rijdt de Regiotaxi voor wie vervoer nodig heeft. Wel is de kans groot dat uw rit vertraging heeft en u mogelijk te laat komt. Ook blijft de mogeijkheid dat het vervoer weer tijdelijk wordt gestopt als de veiligheid hierom vraagt.

Wij willen u, ook voor uw eigen veiligheid, adviseren terughoudend te zijn met het boeken van een rit: de wegen zijn lang niet overal even goed begaanbaar en de stoepen kunnen glad zijn.

Verlenging avondklok

 • Zojuist is bekend geworden dat de avondklok wordt verlengd tot 2 maart. Dit betekent dat de maatregelen om te reizen met de Regiotaxi ook nog steeds gelden. 
 • De Regiotaxi Holland Rijnland blijft vooralsnog tijdens de uren van de avondklok rijden.
 • U kunt alleen nog na 20:30 uur met de Regiotaxi reizen als u hier een geldige reden voor heeft. Deze redenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet dan zelf zorgen voor een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. U kunt deze verkrijgen op de website van de Rijksoverheid.
 • U bent zelf aansprakelijk als u reist zonder geldige reden en loopt hiermee het risico op een boete.
 • Ritten met een vertrektijd na 20:00 uur moeten voor 19:00 uur gereserveerd worden.
 • Als u een rit met een vertrektijd na 20:00 uur wil reserveren, wijst de telefonist u erop erop dat u een geldige reden moet hebben om te reizen na 21:00 uur en dat u zelf moet zorgen voor een geldige verklaring.
 • De chauffeur hoeft ook niet te controleren of u een geldige reden heeft om te reizen en of u de ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u heeft.
 • Heeft u al een rit gereserveerd tussen 22 januari en 9 februari met een vertrektijd na 20.00 uur, neemt u dan alstublieft contact op met de Klantenservice.
Update: 4 februari 2021

Medisch mondkapje

Als u behoort tot een risicogroep voor Covid-19, dient u voortaan een medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen in de Regiotaxi.
Het RIVM rekent de volgende personen tot risicogroep: 

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar;
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de volgende aandoeningen: 
  Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
  Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
  Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  Mensen die een bloedziekte hebben.
  Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen.
  Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
  Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
  Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.
  Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirusinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  Mensen met ernstige leverziekte.
  Mensen met zeer ernstig overgewicht.
 • Geef bij uw reservering van de Regiotaxi alstublieft alvast aan of uw wel of niet tot een risicogroep behoort. 

Reizen met een begeleider
Behoort u tot één van deze risicogroepen en reist u met een begeleider? Dan moet uw begeleider ook een medisch mondkapje dragen.
Bij voorkeur is uw begeleider iemand uit uw eigen huishouding (gezin of woongroep).
  
U kunt geen mondkapje dragen
Als u geen mondkapje kunt dragen, moet u extra goed opletten om de anderhalve meter afstand tussen u en andere reizigers en de chauffeur aan te houden. 

Bezetting van de stoelen

In de taxi mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. U mag hierbij niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaatsnemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt hierbij gezien als één zitplaats.
Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de chauffeur op.