Uitbetaling vakantiegeld

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld uiterlijk op 10 juni 2022 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 13 juni 2022 op uw rekening. 

Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening.

Hebt u een IOAZ/IOAW uitkering?

Dan staat het vakantiegeld in juni 2022 gelijk met uw uitkering over mei 2022 op uw rekening.     

Zit u in budgetbeheer bij de ISD?

Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld net als uw bijstandsuitkering over naar de rekening van Schulddienstverlening
De ISD stuurt u een aparte brief met meer informatie over uw vakantiegeld. U ontvangt uw vakantiegeld een aantal dagen later dan 13 juni 2022.

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.