Studeren met behulp van de individuele studietoeslag

Door een beperking is studeren en een bijbaan moeilijk voor mij. Heeft de ISD een regeling die mij kan helpen?

Ja, de overheid biedt een extra steuntje in de rug met de individuele studietoeslag. Bent u student aan het MBO, HBO of WO en hebt u een beperking? Misschien komt u in aanmerking voor deze regeling. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de individuele studietoeslag?

U kunt in aanmerking komen als:

  • U vanwege uw beperkingen niet in staat bent om naast de studie nog te werken.
  • Uw beperkingen structureel van aard zijn. Dat betekent voor een langere periode.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 15 jaar of ouder
  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of u ontvangt een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U kunt door een structurele medische beperking niet werken tijdens uw studie

Hoogte en duur individuele studietoeslag

Bij de ISD Bollenstreek is de individuele studietoeslag 20% hoger dan het wettelijke bedrag. Door deze verhoging hebben meer mensen de mogelijkheid om een studie te volgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de toeslag op de pagina "actuele bedragen" .

De studietoeslag kunt u voor de verwachte duur van de studie krijgen. Jaarlijks vindt een controle plaats of u nog voldoet aan de voorwaarden.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij op de pagina "individuele studietoeslag". 

Meer informatie 

Voor vragen over de individuele studietoeslag of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de ISD. Algemene informatie over studiefinanciering voor alle typen onderwijs kunt u vinden op www.duo.nl/particulier