Loopt uw ondersteuning voor de Wmo af?

Ik heb ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de termijn van mijn ondersteuning loopt af. Kan die ondersteuning verlengd worden en hoe kan ik dat regelen?

De verlenging van uw ondersteuning (Hulp bij het huishouden en/of begeleiding) kunt u aanvragen via het meldingsformulier Wmo. In dit formulier kunt u aangeven om welke ondersteuning het gaat en waarom u de ondersteuning langer nodig hebt.  

Wanneer loopt uw ondersteuning af?

In de brief die u van de ISD voor de toekenning van Hulp bij het huishouden en/of begeleiding hebt gekregen staat de ingangsdatum en de einddatum van de ondersteuning die u krijgt. 

Wanneer een meldingsformulier indienen?

We adviseren u bij voorkeur 12 weken voor de einddatum het meldingsformulier in te leveren en uiterlijk 8 weken voor de einddatum. 

Levert u het meldingsformulier op tijd in? Dan weet u voor de einddatum of uw huidige ondersteuning ongewijzigd doorgaat of aangepast wordt. Levert u het meldingsformulier later in? Dan kunnen wij u niet garanderen dat u op tijd een besluit krijgt.

Hoe komt u aan het meldingsformulier?   

U kunt het meldingsformulier ophalen bij Voor ieder 1 (tijdens openingsuren) van uw woonplaats of downloaden via de website van de ISD Bollenstreek of bij de ISD opvragen. Op basis van het meldingsformulier neemt de ISD contact met u op. 

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over de werkwijze Wmo of uw bestaande voorziening Wmo kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.