Inwonend kind van 18 jaar en ouder. Wat moet u weten?

Als uw kind 18 jaar wordt zijn er zaken die u tijdig moet regelen. Heeft het consequenties voor uw uitkering? En wat gebeurt er als uw kind gaat studeren?

Een inwonend kind van 18 jaar en ouder heeft niet direct gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Pas als uw kind 27 jaar of ouder is, kunnen er gevolgen zijn voor uw bijstandsuitkering.

Bent u alleenstaande ouder?

Bent u alleenstaande ouder en wordt uw jongste kind 18 jaar? Dan wijzigt de hoogte van uw uitkering niet, maar geldt voor u een lagere vermogensgrens. 

Uw kind studeert

Als uw kind van 27 jaar of ouder studeert en daarnaast een baan heeft, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. Het moet wel een studie zijn waarvoor uw kind studiefinanciering kan krijgen. Voor andere studies kunt u het beste contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Uw kind studeert niet

Als uw kind van 27 jaar of ouder niet (meer) studeert en nog steeds bij u inwoont, heeft dat wel gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan een lagere uitkering omdat u de kosten kunt delen, dat noemen wij de kostendelersnorm.

Melden stoppen studie

Als uw inwonende kind van 27 jaar of ouder stopt met studeren, moet u dat aan de ISD Bollenstreek doorgeven. U kunt dat doorgeven door het mutatieformulier in te vullen en op te sturen.

Op tijd doorgeven

Wij adviseren u op tijd aan de ISD Bollenstreek door te geven dat uw kind stopt met studeren. Op tijd betekent in de maand waarin uw kind stopt. Op tijd melden voorkomt dat u geld moet terugbetalen en een boete krijgt voor het niet (tijdig) melden. 

Huurtoeslag

Als uw inwonende meerderjarige kind inkomen heeft, dan kan dit ook gevolgen hebben voor uw recht op of de hoogte van uw huurtoeslag. U kunt dat nakijken door op de website van de Belastingdienst een proefberekening te maken.

Geldplan Bijna 18?

Op onze website vindt u allerlei geldplannen, zo ook ‘Bijna 18?’ Met het invullen van het geldplan krijgt u meer informatie over wat u mogelijk moet regelen als uw kind 18 jaar wordt.

Maak uw geldplan

Bijna 18 geldplan