Eigen bijdrage bij de Wmo

Ik heb hulp via de Wmo en ik betaal per maand een eigen bijdrage. Betaal ik ook een eigen bijdrage als mijn hulp niet altijd komt of twee weken niet?

U betaalt per maand een eigen bijdrage van maximaal € 19,- als u zorg hebt ontvangen. Het maakt hierbij niet uit hoeveel zorg u in die maand hebt ontvangen. Ook bij één uur zorg betaalt u de eigen bijdrage. 

Komt uw zorgaanbieder de hele maand niet?

Komt uw zorgaanbieder een hele maand niet, omdat bijvoorbeeld uw hulp niet kan en er geen vervanger is? En hebt u ook geen andere voorzieningen vanuit de Wmo? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Uw zorgaanbieder moet dat wel aan de ISD doorgeven, zodat de ISD dit aan het CAK kan doorgeven. 

Wenst u zelf geen zorg vanwege vakantie?

Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen.

Uw hulp ziek of met vakantie?

Als uw vaste hulp door vakantie of ziekte niet kan komen, dan betekent het niet dat u geen hulp krijgt. Uw zorgaanbieder bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: tijdelijk een andere hulp, tijdelijk geen/minder hulp of hulp op een ander tijdstip. Ook in de zorg is er een personeelstekort en is het niet altijd mogelijk dat u hulp krijgt op de dag/het tijdstip van uw voorkeur.          

Hoogte eigen bijdrage 2022

De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dat betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. 

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van uw inkomen en/of vermogen. 

Vragen en meer informatie eigen bijdrage Wmo?

Voor vragen over de Wmo en de eigen bijdrage kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Vragen over uw hulp of niet tevreden?

Dan kunt u hiervoor eerst bij uw zorgaanbieder terecht. Komt u er niet uit of bent u niet tevreden? Dan kunt u met de ISD Bollenstreek contact opnemen.