Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar

Mijn zoon van 20 jaar woont thuis en heeft geen inkomsten en volgt ook geen studie. Komt hij in aanmerking voor een uitkering?

Jongeren kunnen vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Voor jongeren tot 27 jaar gelden daarbij speciale regels. Jongeren van 18 jaar tot 21 die in een instelling wonen komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Waar en wanneer uitkering aanvragen

Voordat een jongere een uitkering kan aanvragen, vindt eerst een meldingsgesprek plaats met een medewerker van de ISD Bollenstreek (ISD). De jongere kan via het Klant Contact Centrum van de ISD hiervoor een afspraak maken. Dat kan via telefoonnummer (0800) 95 67 000.

Zoekperiode

Een jongere kan niet direct een uitkering aanvragen. Na het meldingsgesprek met de medewerker van de ISD gaat een zoekperiode in. Dat betekent dat de jongere eerst zelf 4 weken actief op zoek gaat naar werk en/of scholing.  
Als na afloop van deze 4 weken de jongere geen werk heeft gevonden of niet teruggegaan is naar school volgt een nieuw gesprek als de jongere zich weer meldt. De ISD kijkt dan of een bijstandsuitkering mogelijk is. 

Aanmelden voor een studie

De jongere tot 27 jaar is verplicht om een studie te gaan volgen, tenzij dat echt niet mogelijk is. Als de jongere een studie kan volgen en Studiefinanciering krijgt, dan is een bijstandsuitkering niet mogelijk.

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van de leeftijd van de jongere. Voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar is de bijstandsuitkering lager dan voor jongeren vanaf 21 jaar. Dit noemen we de jongerennorm. 
Voor jongeren vanaf 21 jaar geldt de reguliere bijstandsnorm. Bij het vaststellen van de hoogte van deze reguliere norm is van belang of de jongere zelfstandig (alleen of samen met een partner) of inwoont met meerdere personen van 21 jaar of ouder. Als een jongere met meerdere volwassenen op één adres woont, kunnen de kosten gedeeld worden en is de norm lager. 

Informatie  

Voor meer informatie over een bijstandsuitkering, het maken van een afspraak voor een meldingsgesprek en de bedragen kunt u terecht bij de ISD.