Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek laat een tevredenheidsonderzoek uitvoeren door I&O Research.

Het onderzoeksbedrijf I&O Research onderzoekt hoe tevreden klanten van de ISD zijn over het contact met de ISD en de manier waarop de ISD de uitkeringen en voorzieningen regelt. Het onderzoek start medio september 2021.

De ISD voert voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals (bijstands)uitkeringen, Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, schulddienstverlening en Wmo voorzieningen. 

Circa 3300 klanten zijn voor dit onderzoek willekeurig geselecteerd. Deze klanten krijgen een brief met vragenlijst thuisgestuurd met het verzoek aan dit onderzoek deel te nemen. Deelname is geheel vrijwillig en de antwoorden worden anoniem behandeld. Wel of geen deelname heeft geen invloed op de uitkering of de voorziening. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die in maximaal 15 minuten kan worden ingevuld.

I&O Research 

I&O Research voert het onderzoek uit. I&O Research is een bureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland onderzoeken uitvoert. Zij hebben dit de afgelopen jaren ook gedaan voor de ISD. 

Uitkomsten

De uitkomsten van dit onderzoek zijn naar verwachting in november 2021 bekend. Met deze uitkomsten wil de ISD haar dienstverlening verder optimaliseren. De resultaten publiceert de ISD op haar website. 

Vragen 

Voor meer informatie en/of aanvullende vragen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek telefoon (0800) 95 67 000 (gratis) of via info@isdbollenstreek.nl. Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research telefoon (0800) 01 91 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl