Klanttevredenheid ISD scoort opnieuw hoog

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,9 geven.

Klanttevredenheid ISD Bollenstreek scoort opnieuw hoog

I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naast klanten Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Schulddienstverlening heeft dit jaar ook een onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers die de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) hebben ontvangen Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,9 geven. Het dagelijks bestuur en het management van de ISD zijn blij met de uitslag van dit onderzoek en de ambitie blijft om waar mogelijk de dienstverlening verder te verbeteren.  

Onderzoek

I&O Research heeft in september 2021 het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een schriftelijk/digitaal onderzoek.

De vragenlijsten zijn per ISD gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Schulddienstverlening en Tozo) opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 3311 klanten aangeschreven. Hiervan hebben 1017 klanten de vragenlijst ingevuld, waardoor sprake is van een representatief onderzoek.

Belangrijkste resultaten van het schriftelijk onderzoek 

  • Klanten geven de ISD voor de algehele beoordeling een 7,9 (in 2019 een 7,8).
  • Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 8,1 (in 2018 een 7,8).
  • Klanten zijn tevreden over de medewerkers en geven de medewerkers een 8,0 (in 2019 een 7,8).
  • Ondernemers zijn tevreden over het aanvraagproces Tozo en geven de ISD hiervoor een 8,4.    
  • Klanten Schulddienstverlening zijn het meest tevreden en geven de ISD voor de algehele beoordeling een 8,4 en de medewerkers een 8,6.   
  • Klanten uit de verschillende ISD gemeenten zijn gemiddeld ongeveer even tevreden.

Beoordeling per gemeente

Bekijk de klanttevredenheid per gemeente:


Klanttevredenheid Hillegom

Klanttevredenheid Lisse

Klanttevredenheid Noordwijk

Klanttevredenheid Teylingen

Rapport I&O Research - Tevredenheid ISD Bollenstreek

Factsheet Cliëntervaringsonderzoek Wmo