Aanpassing in de einddatum indicaties Wmo

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt voor de Wmo de zorgperiode. Tot 1 januari 2021 was sprake van een vier wekelijkse periode en vanaf 2021 gaan we over naar een maandperiode.

Dit betekent dat klanten met een Wmo indicatie die niet doorloopt tot en met het eind van de maand deze ambtshalve verlengd worden tot en met de laatste dag van die maand.

Voorbeelden

U hebt een indicatie voor een voorziening Wmo (hulp bij het huishouden of begeleiding) en die loopt tot en met 30 juni 2021. In uw geval wijzigt er niets.

U hebt een indicatie voor een voorziening Wmo (hulp bij het huishouden of begeleiding) en die loopt tot en met 24 juni 2021. In uw geval verlengen wij uw indicatie in onze administratie tot en met 30 juni 2021