Voorziening Wmo nodig?

Ik merk dat ik niet meer goed in staat ben om alles zelf te regelen en dat ik de controle over mijn eigen leven kwijt ben? Kan ik via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hiervoor ondersteuning krijgen?

Via de Wmo is een aantal voorzieningen mogelijk. Of u in aanmerking komt voor een voorziening en welke voorziening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Werkwijze Wmo

Uitgangspunt van de Wmo is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat lastig en daarom helpt uw gemeente als dat nodig is.  

Hebt u behoefte aan ondersteuning? En lukt het u niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u dat via een meldingsformulier aangeven.

Meldingsformulier voor een gesprek  

U kunt het meldingsformulier ophalen bij Voor ieder 1 (tijdens openingsuren) van uw woonplaats of downloaden via de website van de ISD Bollenstreek of bij de ISD opvragen. Op basis van het meldingsformulier volgt een gesprek met u. 

Het gesprek

Een consulent bespreekt met u de knelpunten en zoekt samen met u naar oplossingen. Misschien kan iemand uit uw omgeving u helpen of een vrijwilliger. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. 

Iemand uitnodigen voor het gesprek of ondersteuning nodig

Een gesprek voeren is misschien lastig voor u. U mag altijd iemand uitnodigen om bij het gesprek (bijvoorbeeld een familielid of kennis) aanwezig te zijn. U kunt ook een beroep doen op een organisatie die mensen ondersteunt (bijvoorbeeld Meedenkersplatform). Voor ieder 1 van uw gemeente kan dit voor u regelen.   

Voorziening Wmo nodig

Als uit het gesprek en het gespreksverslag blijkt dat u een Wmo voorziening nodig hebt dan behandelt de ISD de aanvraag van deze Wmo voorziening. Wmo voorzieningen die de ISD uitvoert zijn: begeleiding/dagbesteding, hulp bij het huishouden, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, wonen met ondersteuning (beschermd wonen) en woonvoorzieningen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kun u contact met ons opnemen.