Uitkering en giften

Ik heb een bijstandsuitkering. Heeft een gift invloed op mijn uitkering?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw gift. Het uitgangspunt is dat u € 100,- per maand als gift mag ontvangen, zonder dat u dit bij de ISD moet melden als inkomsten/vermogen.

Vrijlating giften tot € 1.200,-

Vanaf 1 juli 2023 gelden giften niet tot uw inkomen/vermogen als deze over een periode van 12 maanden totaal € 1200,- of minder zijn.

Zit u korter dan 12 maanden in de uitkering?

Dan houden we rekening met een gift van € 100,- per maand. U hoeft deze gift niet te melden.

Giften hoger?

Hebt u meer aan giften ontvangen dan toegestaan? Dan heeft het bedrag dat u meer ontvangt invloed op de hoogte van uw uitkering. U bent verplicht om deze hogere gift te melden bij de ISD Bollenstreek.   

Meer informatie

Voor vragen over giften en wat wel/niet onder giften valt kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.