Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u voor sommige dingen extra geld krijgen. Om u te helpen uw weg te vinden in de regels en mogelijkheden heeft de ISD per gemeente de brochure ‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ beschikbaar.

In de brochure staan alle regelingen en hoe u de regeling kunt aanvragen en waar. 

Extra geld, meer zelfstandigheid

De brochure bestaat uit vijf hoofdstukken: 

Algemeen
Hier vindt u informatie over bijzondere bijstand en hoe u deze kunt aanvragen. En algemene informatie over de ISD Bollenstreek. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Geld
Dit hoofdstuk gaat over geld en inkomen. Hoe kunnen wij u bijvoorbeeld helpen uw budget beter te beheren? Of u hebt een advocaat nodig, maar kunt die niet betalen. Over deze en andere regelingen vindt u hier uitleg.
 
Gemeente
Iedere gemeente heeft naast de regelingen van de ISD ook een aantal eigen regelingen, zoals de sport- en cultuurregeling. In dit hoofdstuk staan die voor uw gemeente toegelicht.  

Bedragen 
Wat is een laag inkomen? Hoe hoog mag uw eigen vermogen zijn? U vindt het allemaal in dit hoofdstuk.
 
Adressen 
Hier vindt u een lijst met belangrijke adressen.

Ga naar de pagina "Minimabeleid" voor de folders "extra geld, meer zelfstandigheid".