ISD start met saneringskredieten

Ik heb begrepen dat de ISD start met saneringskredieten. Wat houdt een saneringskrediet in? En komt iedereen met schulden daarvoor in aanmerking?

Mensen met betalingsachterstanden kunnen bij de ISD terecht voor hulp en ondersteuning. Dat kan zijn informatie en advies, maar ook het regelingen van betalingsafspraken met schuldeisers. Dat noemen we het minnelijk schuldregelingstraject.

Het minnelijk schuldregelingstraject

Bij het minnelijk schuldregelingstraject is de ISD bemiddelaar tussen u en uw schuldeisers. De ISD kijkt naar uw inkomsten, uitgaven en schulden. Op basis daarvan bepaalt de ISD uw afloscapaciteit. Dat is het bedrag dat u per maand kunt aflossen aan uw schulden.

Na het berekenen van uw afloscapaciteit zijn er 2 manieren van schuldregelen: saneringskrediet of schuldbemiddeling. Een saneringskrediet is nieuw en vanaf 1 februari 2023 mogelijk voor nieuwe aanvragen.

Saneringskrediet

 • Bij een saneringskrediet krediet wordt (een deel van) van uw totale schuld afgekocht.
 • De Kredietbank Nederland verstrekt het krediet.
 • U betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de Kredietbank Nederland.
 • Voordeel voor u is dat u nog maar één schuldeiser hebt.
 • Aan een saneringskrediet krediet zijn voorwaarden verbonden.
 • Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het aflosvoorstel.
 • Gaan de schuldeisers akkoord, dan hoeft u de rest van uw schulden niet meer af te lossen.
 • De ISD begeleidt u gedurende 36 maanden met uw geldzaken.

Schuldbemiddeling

 • Bij schuldbemiddeling maakt de ISD een aflosvoorstel aan al uw schuldeisers.
 • Gaan alle schuldeisers akkoord? Dan hoeft u na 36 maanden de rest van uw schulden niet meer te betalen.
 • U hebt te maken met meerdere schuldeisers.
 • U of de ISD betaalt het aflosbedrag in 36 maanden aan uw schuldeisers.
 • De ISD begeleidt u gedurende 36 maanden met uw geldzaken.

Voor wie een saneringskrediet mogelijk?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie/uw maandelijkse inkomsten. Alleen mogelijk bij nieuwe schuldregelingstrajecten.

Meer informatie?

Voor meer informatie en vragen over hulp bij schulden kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Op de website onder Schulden vindt u meer informatie.