Budgetbeheer: hulp bij het beheren van uw financiën

Ik heb steeds meer moeite met het beheren van mijn inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen?

Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw financiële zaken weer op orde te brengen.

Termijn budgetbeheer 

De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm:
  € 1.926,08 (norm januari 2022) voor een echtpaar (met of zonder kinderen)
  € 1.348,26 (norm januari 2022) voor een alleenstaande (ouder) 
 • Uw vermogen is niet hoger dan: 
  € 13.010,- (norm januari 2022) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder
  € 6.505,- (norm januari 2022) voor een alleenstaande
 • Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten.

Hoe aanvragen? 

Als u denkt in aanmerking te komen voor budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Ondersteuning bij schulden

Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer en schulddienstverlening kunt u terecht op de pagina "Schulden".