Wie kunnen in aanmerking komen voor een woonvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.
Ook voor thuiswonende gehandicapte kinderen kunnen voorzieningen worden aangevraagd. Als sprake is van uitwonende gehandicapte kinderen, kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

Uitgelicht

Volg ons