Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen zijn voorzieningen die mensen met een beperking kunnen helpen om zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Deze mensen ondervinden soms praktische problemen in de woning. Door de beperking kan het normale gebruik van de woning zoals het gebruik van bijvoorbeeld het toilet, de badkamer en/of de trap problemen opleveren. De ISD kijkt welke voorzieningen en aanpassingen nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld een aanpassing aan de toiletruimte, de doucheruimte, het plaatsen van een traplift, het ophogen van de oprit en het verwijderen van drempels.

Aanpassen of verhuizen?

Afhankelijk van de hoogte van deze aanpassingen bekijken we of u beter kunt verhuizen naar een aangepaste woning of eenvoudig aan te passen woning. Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor de verhuis- en herinrichtingskosten. Tenzij deze verhuizing op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie als algemeen gebruikelijk wordt gezien.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Verhuizen vanuit aangepaste woning

Als u in een aangepaste woning woont en verhuist naar een niet aangepaste woning binnen de ISD-gemeenten, moet u vooraf toestemming vragen aan de ISD Bollenstreek.

Eigen bijdrage

Voor woonvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 17,50 per vier weken. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 17,50 per vier weken. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

 

Uitgelicht

Volg ons